Vernepleieren 2-2023

4 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2023 & KORT GODT Tegnspråk for livet I sommer la Tegnspråkutvalget fram sin rapport Tegnspråk på livet. Utvalget foreslår seks løft for å verne og fremme norsk tegnspråk. Blant annet å styrke kvaliteten på opplæringen og heve den tegnspråkelige kompetansen. Kilde: regjeringen.no ­ adhdautismetourettes.no En ny nettside skal øke kompetansen om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser, som autisme og Tourettes syndrom. Fagfolk kan komme opp i mange dilemmaer ved utredning av ADHD. For eksempel forekommer ADHD ofte samtidig med andre tilstander som det kan være vanskelig å oppdage, eller den som utreder kan bli usikker på om funksjonssvikten er stor nok til å sette en diagnose. På nettsiden finnes ulike fiktive pasienthistorier som blir drøftet av klinikere. Innholdet kan brukes i undervisning og som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Her finnes også informasjon rettet mot barn og unge og deres pårørende. Kommunen skal sørge for psykisk helsetjeneste En ny nasjonal veileder om psykisk helsearbeid for barn og unge sier at kommunen skal sørge for lavterskel psykisk helsetjeneste og helhetlig oppfølging tilpasset barn og unges behov. Formålet med veilederen er å bidra til at kommuner ivaretar barn og unge mellom 0-25 år med psykiske plager, og deres familier. Tilbudet skal være tilgjengelig, uten henvisning og ha lett tilgjengelig kontaktinformasjon for innbyggerne. Det er også viktig at barna og deres familier får bli med i utforming og gjennomføring av tilbudet. Kilde: helsedirektoratet.no I 2022 fikk omtrent 36 500 pasienter habilitering, og i overkant av halvparten var under 18 år. Dette er en økning med 4440 pasienter fra 2018 til 2022. Kilde: helsedirektoratet.no Kognitiv atferdsterapi til personer med utv.hemming Til tross for at personer med utviklingshemming har en høyere risiko enn andre for å utvikle angst, er det få studier som har sett nærmere på effekten av behandlingsformer. Forskere ved Macquarie University i Sydney har utført en systematisk gjennomgang av kognitiv atferdsterapi. Ni studier ble inkludert i oversikten. Alle rapporterte forbedringer i alvorlighetsgraden av angst for minst 25 prosent av deltakerne. Det var til sammen 60 deltakere med i studiene. Forskerne konkluderer med at selv om resultatene ikke viser entydig at kognitiv atferdsterapi fungerer for personer med utviklingshemming, gir studiene støtte til at terapiformen både tåles og kan ha effekt på denne pasientgruppen. Det mangler fremdeles forskning, og spesielt etterlyses mer kunnskap om terapiformen for personer med alvorlig og dyp utviklingshemming. Artikkelen er publisert i Journal of intellectual disability research. Kilde: NKUP

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy