Vernepleieren 2-2023

FAGLIGE SMAKEBITER Positiv atferdsstøtte – et rammeverk som forplikter Ulf Ingar Wangensteen Berge, VID, er forfatter og Kari Revheim er redaktør. Heftet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet. NR 2 - 2023 VERNEPLEIEREN 29 HVEM ER DU? Kari Revheim, fagkonsulent og redaktør i Nasjonalt senter for aldring og helse. HVEM HÅPER DU AT SKAL LESE TEMAHEFTET Temaheftet Positiv atferdsstøtte – et rammeverk som forplikter, gir grunnleggende kunnskap om PAS. Det er utviklet med tanke på personell som jobber for og med personer med utviklingshemming, i bofellesskap, arbeids- og dagsenter og i skolen. Det vil passe både for dem som ikke kjenner til PAS og for de som allerede jobber etter rammeverket. Heftet kan også være en grei innføring for ledere eller andre som vurderer om de skal innføre PAS i virksomheten. HVORFOR ER TEMAHEFTET VIKTIG? Det er fortsatt slik at en del personer med utviklingshemming har liten påvirkning på egne livsvilkår og muligheter til å leve i tråd med egne verdier og preferanser. Flere opplever å ikke bli hørt, sett eller verdsatt. Noen er utrygge, klarer ikke å si ifra hva som er feil, eller har tjenesteytere som ikke har god nok tilnærming. Menneskerettigheter blir rett og slett ikke oppfylt. Positiv atferdsstøtte (PAS) er et rammeverk og en helhetstenking der verdier og rettigheter står sentralt. PAS er i tråd med FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og den nasjonale veilederen Gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming. En av grunntankene i PAS er at verdiene skal informere og fortelle oss hva vi skal gjøre og hva som er verdt å endre, mens den kunnskapsbaserte praksisen og vitenskapen skal fortelle oss hvordan vi kan endre ting. Personfokusert tilnærming er nødvendig, vi må bli kjent med og vektlegge personens interesser, verdier og ressurser. Og vi må lete etter styrker og det som er bra. PAS er en tilnærming som har tro på å jobbe forebyggende, og at atferd som utfordrer vil reduseres i takt med økt livskvalitet. Målsettinga er ikke primært å gjøre noe med atferd som utfordrer, men å lage omgivelser som personen liker og vil være i. For å få til det må vi skape omgivelser med størst mulig grad av aktivitet, deltakelse og selvbestemmelse, og ikke minst sørge for stabile omgivelser med kompetente ansatte. Pas har et biopsykososialt perspektiv på mennesket, og en atferdsvitenskapelig tilnærming til atferd. Andre kunnskapsbaserte tilnærminger brukes også avhengig av behov. Funksjonell analyse og andre funksjonelle vurderinger brukes for å undersøke hva som trigger og opprettholder atferd, og for å legge til rette for å forebygge og redusere atferd som utfordrer. Strategier eller tiltak iverksettes på bakgrunn av data og kunnskapsbaserte beslutninger. Det overordnede målet i PAS er økt livskvalitet for både personen det gjelder og nøkkelpersoner som pårørende, venner, lærere og tjenesteytere. Temahefte fra Aldring og helse TEMAHEFTET KAN LASTES NED GRATIS PÅ ALDRINGOGHELSE.NO FRA JANUAR 2024.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy