Vernepleieren 2-2023

26 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2023 Randi Sigurdsen har betydelig erfaring og innsikt i feltet som omhandler saksbehandling. Her deler hun sine perspektiver om hvorfor det er viktig for studenter å få kunnskap om saksbehandling, og hvordan dette kan hjelpe dem med å ta korrekte rettslige og etisk forsvarlige beslutninger. - Hvorfor det er viktig for studenter å få kunnskap om saksbehandling, deriblant hva som er å anse som et enkeltvedtak? - Formålet med undervisningen er at studentene tilegner seg god kompetanse innen saksbehandling og de kravene som gjelder for forsvarlig saksbehandling. Dette blir spesielt viktig når det gjelder beslutninger med betydelige konsekvenser, spesielt når det kommer til vedtak som innebærer tvang. Forvaltningen tar mange typer beslutninger, men ikke alle er enkeltvedtak. En del av undervisningen om forsvarlig saksbehandling er å lære å skille mellom hva som klassifiseres som enkeltvedtak og hva som ikke gjør det. Dette innebærer å forstå forskjellen mellom beslutninger som krever enkeltvedtak og de som ikke gjør det. Avgjørelser som innebærer inngrep i individuelle rettigheter, spesielt ved bruk av tvang, er tydelige eksempler på enkeltvedtak. Når det gjelder enkeltvedtak, er det spesifikke krav til saksbehandling sommå oppfylles. Dette er grunnen til at det er avgjørende å kunne tydeliggjøre om en beslutning er et enkeltvedtak eller ikke. Det stilles utvidede krav til opplysningene som skal samles inn, krav til innholdet i vedtaket, og det er også spesielle regler for klageprosessen som gjelder i begge tilfeller. Jeg har valgt å fokusere på enkeltvedtak som involverer bruk av tvang og makt over personer med psykisk utviklingshemming, samt helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg slik hjelp i undervisningen av vernepleierstudenter. Dette er situasjoner der en vernepleier ofte tidlig i yrkeskarrieren kan bli involvert i utarbeidelsen av slike vedtak. Det er viktig å forstå kravene til saksbehandling, spesielt siden det dreier seg om inngripende vedtak som kanfrata enkeltpersoner deres grunn- leggende rettigheter. Det som ofte mangler er en full forståelse av hvor grundig saken må være opplyst, og viktigheten av å innhente relevant informasjon som gir et tilstrekkelig faglig grunnlag for å kunne treffe kvalifiserte vurderinger. Det er også essensielt å huske at bruk av tvang alltid skal være en siste utvei, og man skal aktivt forsøke å unngå det. Dette er der hvor vernepleierens faglige kompetanse kommer inn, og det er derfor viktig å kombinere denne kompetansen med den nødvendige juridiske innsikten. Vernepleiere kan ha betydelig myndighet over enkeltpersoner som ofte har begrenset evne til å ivareta sine egne interesser, og det er derfor essensielt å forstå hvilke rammer som gjelder. Når man må fatte beslutninger, for eksempel å låse et kjøleskap eller implementere andre tiltak, er det SÆRLIG FOR STUDENTER Viktig å vite hva som klassifiseres som enkeltvedtak - I noen tilfeller ser vi at både kommuner og statsforvaltere har sviktet ved å godkjenne vedtak om bruk av tvang som ikke skulle vært godkjent, ofte fordi de for eksempel ikke har vært tilstrekkelig opplyst. Det sier Randi Sigurdsen som er professor i rettsvitenskap, ved Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultetet helse- og sosialvitenskap. Tekst: William Lilleengen, vernepleierstudent

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy