Vernepleieren 2-2023

NR 2 - 2023 VERNEPLEIEREN 25 KRONIKK 10 VEDTAKSBUD FOR SAKSBEHANDLERE 1. Erkjenn mottatt søknad og send foreløpig svar om når søker kan vente en avgjørelse 2. Notér, journalfør eller skriv referat fra møter, samtaler og andre mottatte opplysninger 3. Forhold deg til fullmektig eller advokat. Respektér fullmaktsforholdet 4. Overhold din taushetsplikt, men ikke bruk den som unnskyldning for ikke å informere 5. Send varsel om kommende vedtak. Invitér den det gjelder til å uttale seg 6. Sørg for å få saken det skal treffes vedtak om opplyst «så godt som mulig» 7. Tilby og gi innsyn, også i interne dokumenter 8. Vedtak skal være skriftlige, grunngitt i regler, fakta og være truffet med godt skjønn 9. Underrett den gjelder om vedtaket, klageadgang, -frist og evt. om utsatt iverksetting 10. Orienter også om rett til å få dekket sakskostnader, og fristen for å fremsette krav vedtaksbud og rettighetsbud 10 RETTIGHETSBUD FOR SØKERE 1. Du skal få et foreløpig svar på din søknad, og brev om når den kan ventes avgjort 2. Du har rett til å forvente at alle mottatte opplysninger er notert, loggført eller referert 3. Du har rett til å bruke en fullmektig eller advokat i enhver sak 4. Du har krav på at taushet bevares om dine private forhold 5. Du skal få varsel om vedtak og inviteres til å uttale deg om det vedtaket gjelder 6. Din sak skal utredes og opplyses «så godt som mulig» 7. Du har krav på innsyn i din sak og din journal, og bør få innsyn i interne dokumenter 8. Dine vedtak skal være skriftlige, grunngitt i regler, fakta og være skjønnsomme 9. Du skal ha underretning om vedtaket, klageadgang, -frist og evt. utsatt iverksetting 10. Vinner du frem, har du rett til å få dekket dine sakskostnader Her er ti bud for saksbehandlere og ti rettigheter for søkere, alt ifølge advokat Helge Hjort.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy