Vernepleieren 2-2023

NR 2 - 2023 VERNEPLEIEREN 21 sigbarhet for pasient/bruker. Hvis det er hensiktsmessig og pasienten/brukeren selv ønsker det, kan den nærmere tidfestingen overlates til avtale mellom pasienten/brukeren og de som skal yte tjenesten» (Veilederen s. 50-51). «Grunnleggende i all saksbehandling, tjenestetildeling og tjen- esteyting innenfor helse- og omsorgstjenestene er forsvarlighetskravet. Saksbehandlingen må ta sikte på å sikre at pasient/bruker mottar riktige tjeneste til rett tid og i tilstrekkelig omfang.» (Veilederen s 5). «Den viktigste delen av vedtaket er avgjørelsen av om personen har rett til helse- og omsorgs- tjenester fra kommunen og i så fall i hvilket omfang, samt avgjørelsen av hvordan det konkrete tjenestetilbudet skal utformes. (Veilederen s 41). Ved tildeling av tjenester skal det fremgå av selve vedtaket hva som gis av tjenester. Vedtaket skal utformes slik at mottakeren vet hvilke tjenester som skal gis, i hvilket omfang og til hvilken tid, samt for hvor lang tid vedtaket gjelder» (Veilederen s 50). Tidfesting, timeantall og varighet «Merk at det ikke er et krav om nøyaktig tidfesting mht. når tjenesten skal ytes. I visse tilfeller kan tidfesting som f.eks. «annenhver torsdag» eller «begrenset oppad til to timer pr. uke» føre til at pasienten/brukeren ikke får tilstrekkelige tjenester» (Veilederen s 51). Slik vi forstår veilederen ut ifra eksemplene og ovennevnte beskrivelser, vil det være styrket rett- sikkerhet for tjenestemottaker at timene for tjenestene står oppført. Vi har tatt med en variabel som kalles «til hvilken tid». Med den forstås når tjenesten gis. Helse- og omsorgstjenestene skal tilby riktige tjenester til hvilken- og til rett tid. (Veilederen s 2, 50). «Ved tildeling av tjenester skal det fremgå av selve vedtaket hva som gis av tjenester. Vedtaket skal utformes slik at mottakeren vet hvilke tjenester som skal gis, i hvilket omfang og til hvilken tid, samt for hvor lang tid vedtaket gjelder» (Veilederen s 50). Ressurstildeling Vi valgte å ta med dette punktet da vi så at noen vedtak inneholdt bemanningsfaktoren, eks 1:1, 2:1 osv. n MØTEPLASSEN FOR ALLE VERNEPLEIERE KONFERANSIER MAREN TREBLER RABATT FOR MEDLEMMER AV VP - DELTA BRUK RABATTKODE “VPDELTA” OG FÅ KR. 700 I RABATT PÅ FYSISK DELTAKELSE VERNEPLEIERKONFERANSEN 2024 TEMA: ENKELTVEDTAK n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy