Vernepleieren 2-2023

NR 2 - 2023 VERNEPLEIEREN 19 Lovhenvisning og klagerett Det som skårer på alle vedtakene, er lovhenvisning og klageretten, og at 13 av 15 vedtak innehar klagefrist. Hvilke tjenester/oppgaver er beskrevet i 11 av 15 vedtak, men som nevnt er det i mange tilfeller så diffust at det kan ikke etterprøves. Det er 10 vedtak som har begrunnelse og 9 av de har dato for hvor lenge vedtaket varer. Individuelle behov Det var få vedtak som hadde beskrevet individuelle behov og det til tross for av tjenester skal være behovsprøvd. Tid, timer og omfang Det var kun 5 vedtak som inneholdt timer og bare 4 som beskrev omfanget. Det var bare 3 vedtak som inneholdt til hvilken tid tjenestene skulle gis og 3 som hadde beskrevet ressurstil- deling. n Variabler til vurdering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sum Begrunnelse 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 10 Individuelt behovsvurdert 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 Hvilke tjenester/oppgaver 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 11 Omfang 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 Ressurstildeling 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 Til hvilken tid 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 Varighet 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9 Lovhenvisning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Klagerett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Klagefrist 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 Kommentarer til vedtakene Vedtak nr 5: Her beskrives en oppgave som er tidsbestemt, men hverken behovsvurdert eller begrunnet, og det står ikke hvordan oppgaven skal følges opp. Grunnen for at den kommenteres her, er at oppgaven vurderes å være spesiell og burde ha vært behovsvurdert og begrunnet. Vi velger å ikke konkretisere den grunnet personvernet. I samme vedtak står det at vedkommende trenger oppfølging for videreformidling av informasjon, uten at dette er konkretisert. Vedtak nr 11 har 3 års varighet. Vedtak nr 12. beskriver at når en oppgave gis som praktisk bistand to ganger i året, utgår annen tjeneste. TEMA: ENKELTVEDTAK n Illustrasjonsfoto: Studio_East/stock.adobe.com Vedtak

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy