Vernepleieren 2-2023

18 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2023 I denne utgaven av fagbladet Vernepleieren setter vi søkelys på enkeltvedtak for tjenester. I den forbindelse har vi bedt om anonymiserte vedtak fra organisasjoner og noen kommuner. Vi har fått inn 15 vedtak. Vi valgte å analysere vedtakene ut ifra elleve variabler, med utgangspunkt i Veilederen for saksbehandling, utgitt av Helsedirektoratet i 2016. Noen av de blir belyst under. «Målet for saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, bruker og pårørende, og kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter derfor et stort ansvar på vegne av myndighetene. God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenester» (Veilederen s 2). Diffust beskrevet Oppgavene er diffust beskrevet og kan vanskelig etterprøves som utførte. Det er store variasjoner i hva som står under begrunnelse, og språket er komplisert å forstå og dermed ikke tilpasset tjenestemottakerne. Slik vi vurderer teksten, er det en stor fordel om en har erfaring eller kompetanse innen saksbe- handling, eller erfaring innen juss. En kommune vi var i kontakt med fatter ikke enkeltvedtak før tjenestene er på plass og det kan ta tid, flere måneder. Hvor blir det av rettsikkerheten da? Individuelle behov er ikke nevnt Under begrunnelsene er diagnoser oppført, mens individuelle behov ikke står nevnt. For noen av vedtakene er individuelle beskrivelser lagt som vedlegg til vedtaket. Noen vedtak henviser til lokal bestemt omsorgsnivå som tjenest- ene gis ut ifra, disse er ikke gjort tilkjenne i vedtakene. Ufullstendig om klagerett Retten til å klage var beskrevet i alle vedtakene, men det var ikke beskrevet hva som kan påklages, hvordan og hvem som kan hjelpe med en klage. Enkeltvedtak er både vanskelige å forstå og etterprøve Oppgavene er diffust beskrevet og kan vanskelig etterprøves som utførte. Kompetanse innen juss og saksbehandling kan være nødvendig for å forstå hva som står. Tekst: Vernepleiere Wenche Emblem, Mari Bjørnstad Roer og Merethe Hermundstad Utfordringer å få vedtak Noen har anonymisert og sendt oss vedtak, noen har ikke svart, og andre har gitt tilbakemeldinger på at de deler ikke ut vedtak som tilhører andre. Det er grunn til å stille spørsmål ved hva som gjør at det er utfordringer med å få tilgang på anonymiserte vedtak, uten at vi har svaret på det. TEMA: ENKELTVEDTAK n Dette kjennetegner enkeltvedtakene - Diffust beskrevet - Utelater individuelle behov - Ufullstendig om klagerett

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy