Vernepleieren 2-2022

Endelig er den her – Stortingsmeldingen - Meld. St. 8 (2022– 2023), Menneskerettar for personar med utviklingshemming - Det handlar om å bli høyrt og sett. Det ble kunngjort på SORkonferansen 28.oktober at meldingen var klar, og uken etter – fredag 4. oktober ble stortings- meldingen lagt frem. Dette er et viktig dokument for personer med utviklingshemming, og derigjennom viktig for vår profesjon. Det er absolutt ikke alle vernepleiere som jobber i tjen- ester til personer med utviklingshemming, men utdanningen vår er tuftet på å gi gode tjenester til dissemenneskene. Vernepleier- faget er kjernekompetansen i tjen- estene som blir gitt til personer med utviklingshemming. Denne Stortingsmeldingen er derfor vesentlig for å fremsnakke vår profesjon i bistand som ytes til personer med utviklingshemming. Det er nå jobben begynner Tom Tvedt, forbundsleder i NFU uttalte seg i sin takketale til Likestillingsministeren den 4. oktober. Han var tydelig på at Stortingsmeldingen er et politisk diskusjonsgrunnlag som gir en retning, men det er nå den virkelige jobben begynner. Denne jobben skal Vernepleierforbundet være en viktig pådriver for at går i riktig retning. Meldingen er i skrivende stund ikke gjennomgått, og diskutert og eller drøftet tilstrekkelig til at det kommer noen erklæringer i denne lederen, men det er nærliggende å anta at vi kommer til å ha stort fokus på kompetanse i tjenestene. Det er nødvendig og avgjørende å øke kompetansen i tjenestene til personer med utvik- lingshemming, om vi skal komme i nærheten av å nå ambisjonene i meldingen. Vi har allerede vært på stortinget og snakket om kompetansenivået i disse tjenestene – Det må gjøres noe med «den stille kompetansekrisen». Vi kan ikke være stille – vi må snakke høyt og tydelig om dette. Faglig aktivitet Vernepleierforbundet har hele tiden hatt fokus på fag – det er grunnlaget for vår eksistens. Vi har det siste året blant annet arrangert PAS-kurs i Sandnes, VernepleierSnikkSnakk og V22konferanse i Oslo. Vi har allerede planer for 2023, noe du kan se andre steder i bladet. Videre håper vi på mer lokalt engasjement og etterspørsel etter kurs, fagdager og arrangement som treffer verne- pleierne. Dette er med på å gi dere medlemmer bedre kompetanse og større fagfelleskap. Vi har, når dette bladet kommer ut, produsert nesten 150 episoder av Vernepleierpodden. Vi har ingen planer om å slutte, men vi har planer om å etablere en YouTube-kanal sammen med NAFO der vi har fokus på fag. Dette gjør vi særlig med tanke på å være relevante for studenter, og at faget vårt skal være mulig å finne både i lyd og bilder. Jeg ønsker dere alle en god jul og et godt nytt vernepleierfaglig år Stortingsmeldinga Menneskerettar for personar med utviklingshemming FRA LEDEREN Finn oss på Facebook Vernepleierforbundet i Delta Bjørn Harald Iversen bjorn.harald.iversen@vtfk.no Dette er et viktig dokument for personer med utviklingshemming, og derigjennom viktig for vår profesjon. NR 2 - 2022 VERNEPLEIEREN 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy