Vernepleieren 2-2022

4 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2022 & KORT GODT Søvnproblemer kan komme som en følge av autisme Mennesker med autisme kan streve med å få tilstrekkelig søvn. Mange barn med autisme har ikke naturlig melatoninproduksjon. Det gir utfordring med innsovning og oppvåkninger gjennom natten, og mange våkner veldig tidlig om morgenen. Les mer om søvn, ADHD og autisme på nettstedet dinhjernehelse.no FARE FOR Å OVERSE PSYKOSE HOS PERSONER MED TVANGSSYMPTOMER Det er utfordrende å skille mellom de ulike psykiske lidelsene hos pasienter med autisme. En ny studie fra Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme ved Oslo universitetssykehus viser at det spesielt kan være en risiko for å overse symptomer på psykose hos personer som også har symptomer på tvangslidelse. Symptomer på tvangslidelse er ofte iøynefallende. Andre psykiske lidelser, som for eksempel psykose/schizofreni, kommer ikke nødvendigvis like tydelig til uttrykk i atferd. Under studien ble tilsynelatende tvangsatferd knyttet til en underliggende psykoselidelse. Behandlingen for tvangslidelse og psykose er svært ulik, slik at dette hadde store konsekvenser for behandlingen disse pasientene fikk. Kilde: NKUP/Oslo Universitetssykehus «I en Stortingsmelding som legger til grunn en menneskerettslig, og til dels en relasjonell forståelse av utviklingshemming, er det paradoksalt at ikke vernepleierprofesjonen nevnes mer enn én gang (ja, du leste riktig!)» Linn Løvlie Slette i Stiftelsen SOR kommenterer stortingsmeldingen om utviklingshemmedes menneskerettigheter 49 % var heltidsstillinger blant alle utlysninger for vernepleiere i Norge i oktober måned. 33 % var deltid, og 18 % var sesong/ekstravakt. (Totalt 1657 stillinger) Kilde: Deltas heltidsmonitor VISSTE DU AT … … som ordinært betalende medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling? Tilskudd dekker maksimalt 40 prosent av utgifter. Formelle grunn- og videreutdanninger kan tildeles inntil kr 18 000, og uformelle utdanningstilbud inntil kr 6 000. Les mer på Deltas nettsider

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy