Vernepleieren 2-2022

NR 2 - 2022 VERNEPLEIEREN 35 DETTE HAR SKJEDD I VERNEPLEIERFORBUNDET Vellykket SnikkSnakk i september På utestedet Youngs i Oslo møttes mellom 60 og 70 personer for å være med på Vernepleie SnikkSnakk. Seks minutter fikk hver av innlederne til å snakke sin sak. Helsedirektoratet tok for seg hjernehelse, og den nye veilederen for tjenester til personer med utviklingshemming. Journalprogrammet Omhu ble presentert. Medlearn formidlet viktig kunnskap om sepsis, og Drammen kommune reflekterte rundt hvorfor mennesket er viktigst. Vi trenger kompetanse om mat Den 11. oktober i år var Bjørn Harald Iversen i Helsedirektoratet for å holde innlegg om matfaglig omsorg i helse- og omsorgstjenesten. Blant temaene Iversen løftet opp var mangelen på kompetanse om mat og ernæring i tjenester til personer med utviklingshemming. Det blir for mye ferdigmat, for lite sunn mat og kanskje for lite matglede. Dette kan blant annet løses ved å ha mer mat- og ernæringsfaglig kompetanse som arrangerer kurs både for tjenestemottakere og tjenesteytere i de kommunale tjenestene. Fire vernepleiere setter seg ned og kommenterer det de er opptatt av når de faktisk er samlet. 17.oktober slapp Vernepleierpodden den første utgaven av «Vernepleierkommentariatet». Temaene er ganske frie, men de feste vil nok være relatert til vernepleierfaget på en eller annet måte. De faste deltakerne i kommentariatet er, Jon Arne Løkke som er dosent ved Høgskolen i Østfold, Silja Nicoline Angellsen fra Helsedirektoratet, Monica Vandbakk som er førsteamanuensis ved OsloMet og Bjørn Harald Iversen fra Vernepleierpodden. Phillip Aspholt Weiser fra Medlearn. Leder i Vernepleierforbundet Bjørn Harald Iversen på plass hos Helsedirektoratet i Oslo, sammen med nestleder i Helsefagarbeiderforbundet Bente Svenum

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy