Vernepleieren 2-2022

NR 2 - 2022 VERNEPLEIEREN 33 Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få den støtten de trenger for å kunne gi uttrykk for ønsker og behov og ta egne beslutninger. Det står i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). I norsk lovgivning brukes ikke begrepet beslutningsstøtte, men det finnes regler i helse- og omsorgslovgivningen som kan tolkes som rett til ulike former for beslutningsstøtte. Hva betyr beslutningssøtte? - Å kunne beskrive og forklare saken på en slik måte at personen så langt som mulig forstår hva valget dreier seg om. - Å gjøre rede for konsekvenser ved ulike alternativer og støtte de valgene og preferansene personen gir uttrykk for. I hvilke situasjoner gis slik støtte? Det kan både være i formelle prosesser knyttet til søknader eller vedtak, eller uformelle hverdagsbeslutninger knyttet til måltider, samvær eller aktiviteter. Hovedsaken er at personen med utviklingshemming befinner seg i sentrum av valget, og at personens preferanser er styrende for hvilken beslutning som tas. Viktig med trygghet og god tid I forskning om hvordan personer med utviklingshemming selv vurderer den støtten de får, vektlegges særlig relasjonen til den som støtter, og verdien av å ta seg tid til å tenke over spørsmålet og over svaret. Tjenesteyterne må ha kunnskap omutfordringene den enkelte personen med utviklingshemming har, og de må ha kunnskap om menneskerettigheter, alternative kommunikasjonsmetoder og systemet som gjør det mulig å realisere beslutningene. De må kunne analysere og vurdere hvilke hensyn som står på spill i en konkret situasjon. n Kilde: Omsorgsbiblioteket, Beslutningsstøtte for personer med utviklingshemming - En oppsummering av kunnskap Beslutningsstøtte – supported decision making Det er først de siste årene at begrepet beslutningsstøtte har fått oppmerksomhet i Norge. I andre land, som USA, Irland, Canada og Australia, har begrepet vært diskutert og anvendt i mange år.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy