Vernepleieren 2-2022

32 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2022 Uttalelser som: «Vi trodde han skulle bli stressa, men han er mye mer avslappa» førte til at en studie ble satt i gang, ledet av Linda Kristin Hørsrud som er vernepleiervedHabiliteringstjenesten ved Sykehuset Telemark. Det melder Nasjonal kompetanse- tjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, med bakgrunn i en forskningsartikkel publisert i Emerald Insight Målet med studien var å under- søke hvordan brukere med spesielt kompliserte sammensatte behov inkludert utviklingshemming reagerte på forandringer og restriksjoner under covid 19- pandemien. To spørsmål ble stilt: 1) Har enkelte mennesker med utviklingshemming/autisme fått endret atferd under covid 19-pandemien? 2) I hvor stor grad er aktivitetsnivå endret? Funnene tydet på at brukerne følte seg mer vel i tidsperioden som ble undersøkt. Det virket positivt for eksempel å få tjenestene hjem til seg og å ha fleksibilitet i tidsplaner. Mulighet til å bli i sengen litt lenger om morgenen og å unngå stressende situasjoner, som for eksempel å reise i minibusser, ble satt pris på av brukerne. Undersøkelsen tyder på at en gjennomgående strukturert hver- dag med få muligheter til å påvirke balansen mellom aktivitet og hvile ser ut til å kunne gi et vedvarende høyt stressnivå for brukerne med utviklingshemming og komplekse tilstander. «Vi trodde han skulle bli stressa, men han er mye mer avslappa» Erfaringer fra bolig og kommunale tjenester under korona antyder at mange følte seg mer vel. Flere tjenesteytere meldte om endring i atferd hos brukere med utviklingshemming og komplekse vansker etter nedstengningen i 2020. Fem hovedområder Det ble avdekket fem hovedområder for endringer som kan ha bidratt til redusert stress: • Endrede transportrutiner • Tilrettelegging av arbeidsoppgaver • Tilrettelegging av fritidsaktiviteter • Dagsenteransatte bistår i bofellesskap • Økt praktisk bistand i bofellesskapene Kilde: Community services during the COVID-19 pandemic in a Norwegian county: impact on users with multiple, complex needs and their service providers – a qualitative study Foto: Maridav - stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy