Vernepleieren 2-2022

FAGLIGE SMAKEBITER 24 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2022 HVEM ER DU? Linda Barøy, rådgiver i Nasjonalt kompetansemiljø om utviklings- hemming (NAKU). HVEM HÅPER DU SKAL BENYTTE NETTSIDENE? Vår hovedmålgruppe er ansatte i tjenestene for personer med utviklingshemming. Det innebærer ansatte uten formell helse- og sosialfaglig utdannelse til ansatte med mastergrad, og vi ønsker at våre ressurser inkluderer alle sammen. HVORFOR ER NETTSIDENE VIKTIGE? Vår hovedoppgave er å bidra til tjenestestøtte ved blant annet å formidle fagressurser som ansatte kan benytte. Det er flere ting jeg har lyst til å tipse om. Under fanen «Om utviklingshemming» ligger kunn- skap om utviklingshemming som er relevant for ansatte i tjenestene, og det ligger også lenke der til filmen vår om utviklingshemming. Filmen kan sees i flere deler, og er fin til å benytte i opplæring til ansatte. I fanen aktuelt finner du vår kurskalender, den gir en god oversikt over kurs og konferanser som kan være relevante for ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, Vi foretar regelmessige søk etter kurs og konferanser som vi legger inn i kalenderen. Videre har vi Kunnskapsbanken. Det er en stor database med fagressurser som ansatte fritt kan benytte. Kunnskapsbanken inneholder syv hovedområder og flere underområder. For eksempel inneholder hovedområdet Arbeid og aktivitet underområdene dagsenter, arbeidsrettede tiltak og ordinært arbeid. Vi har «løftet» opp noen artikler på hvert område. En introduksjonsartikkel som gir en kort oversikt over temaet, en som beskriver forskning i det aktuelle temaet, en lovverksartikkel om lovverk og sentrale føringer, og vi fremhever også en artikkel som viser til en god praksis. Tanken er at gjennom å lese disse fire artiklene så kan man på en enkel måte få en oversikt over området. Når man scroller videre nedover finner man alle artiklene i området, her kan det ligge e-læringer, flere eksempler fra praksis, filmer og andre fagressurser og materiell i de temaene som ligger i Kunnskapsbanken. Det å skrive om gode praksiser tenker vi er særskilt viktig. Det er ofte man har samme utfordringer på tvers av kommunegrenser, og en reportasje som viser en måte man kan løse utfordringer på kan være nyttig for andre å kjenne til. Det siste jeg vil tipse om er nettressursen, Temasider om Helsedirektoratets veileder Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Der finner du fagtekster som er basert på forskning, verktøy, gode eksempler fra praksis og andre ressurser som kan være til støtte i arbeidet med å innfri krav og anbefalinger i veilederen. Nettressursen er delt inn i kapitler og underkapitler basert på veilederen. n Fagressurser til ansatte i tjenestene for personer med utviklingshemming Har dere arbeidet med et prosjekt, satset på et område, eller rett og slett en god praksis dere har lyst til å dele? Ta gjerne kontakt med NAKU.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy