Vernepleieren 2-2022

NR 2 - 2022 VERNEPLEIEREN 23 Vernepleierens handlingsrom Innenfor disse rammene så ligger vernepleierens handlingsrom. Et stort handlingsrom der vernepleieren med sin miljøterapeutiske verktøykasse kan jobbe. Vernepleieren bør kunne lede dialogen fra «det kan vi ikke gjøre», til «hvilke muligheter har vi?». Det er kanskje lettere sagt enn gjort, når man på en arbeidsplass ser at mulighetsrommet blir krympet enda mindre. Ikke bare har man de juridiske ytterste rammene, men de praktiske, økonomiske og mangel på fagkompetanse krymper handlingsrommet ytterlige. Det er da vernepleieren må bidra til å dytte på disse rammene. Si ifra at skal man jobbe for målsetningene til den man gir tjenestene til, så må de andre rammene flyttes på. Det trengs oppdatert fagkompetanse hos de ansatte, det trengs flere ansatte, eller det trengs økt tilrettelegging av det fysiske rommet. Men først, må vi ha et arbeidsmiljø der vi tørr å snakke om de utfordringene vi opplever på en god og konstruktiv måte. n MIN MENING «Vernepleieren bør kunne lede dialogen fra 'det kan vi ikke gjøre', til 'hvilke muligheter har vi?'»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy