Vernepleieren 2-2022

14 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2022 Guri erfarer at vernepleierutdanningen gir et godt utgangspunkt for å minske bruken av tvang og makt. - Å bruke adferds- og miljøterapi, som innebærer bruk av andre midler enn tvang og makt, for eksempel samtale og samvær, fungerer heldigvis ofte. I en bolig der Guri jobbet tidligere var det en bruker som «spiste personalet til frokost». Det var høyt sykefravær og høy turn-over av personal. - Alle var redde for beboeren grunnet stor utagering, og for om- verdenen upassende og uønsket adferd. For å etablere en stabil personalgruppe rundt beboeren og for å skape trygge rammer, ble et prosjekt igangsatt med formålet å redusere bruk av makt og tvang. - Bare det å ivareta basale behov kunne oppleves som bruk av makt og tvang. Prosjektet gikk over flere år, og ga sakte men sikkert resultater. Beboeren ble trygg og opplevde mestring med dagligdagse gjøremål. Dermed kunne beboeren ta flere valg selv, og bruk av makt og tvang kraftig redusert. - Hverdagstvang kan ofte ha utspring i egne verdier og normer, egne holdninger og meninger, som gjerne overføres til mennesker enten bevisst eller ubevisst. Her er det ikke lovverk som dekker dette, menmer egen moral. Hva man tenker er fornuftig at andre gjør, fordi det synes jeg. Hverdagstvang, i beste hensikt Noe som kan utløse mye hverdagstvang, i beste hensikt, er konflikter som gjelder pasientenes søvn, erfarer Guri. Helsepersonellets ønske og plikt til å hjelpe, kan komme i konflikt med pasientens eller brukerens egne ønsker og behov. Det å tilrettelegge og fremme nattesøvn kan være kime til interessekonflikt. - På sykehusavdelingen jeg jobber på, er det mange forskjellige pasienter innlagt, med sine utfordringer. For å ha litt felles kjøreregler i avdelingen er det husordensregler som skal ivareta sikkerhet og at det skal være et trygt miljø, og like vilkår for alle. Det er en kaffemaskin for personale og pasienter. Den blir skrudd av klokka 20 om kvelden, for å fremme nattesøvnen til pasientene. Kaffemaskinen blir slått av med det formålet å fremme god nattesøvn, uten for mye koffein sent på kvelden. Etter kl 20.00 har pasientene tilbud om koffeinfri kaffe. - Pasientene er ofte svært syke, og kan ha liten sykdomsinnsikt. Noe av behandlingen kan være å normalisere en døgnrytme som er i tråd med det samfunnet og omverdenen anser som normalt, som å stå opp om morgenen, få dagslys, sanse vær og vind. Hva da når pasienten ikke selv ønsker eller evner dette akkurat for tiden? Kan man tilby aktiviteter litt senere på dagen i en periode? Samarbeid og respekt er viktige faktorer for å lykkes å unngå å bruke tvang og makt. Det er jo enklere å delta på ting når det er frivillig. - Mange slike situasjoner kan utvikle seg til misforståelser, konflikter og utageringer, når det blir sterk motvilje. Guri kommer med et eksempel fra da hun jobbet i bolig. En beboer elsket Pepsi Max. Hun fikk sterke begrensninger, kun en ½ liter Pepsi Max i uka, hver lørdag. - Det var mye diskusjon om dette på fagmøter og i personalgruppa. Det ble til slutt inngått et kompromiss, 1/2 liter om dagen. Det ble til én forsterker om dagen. «Hverdags- tvangen er det vanskeligste» Guri Holdte er vernepleier med mange års erfaring fra bolig for personer med psykisk utviklingshemming, og jobber nå i psykiatrien. TEMA: TVANG OG MAKT n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy