Vernepleieren 2-2022

NR 2 - 2022 VERNEPLEIEREN 13 pasientene og helsevesenet for mye utagering og tvang. - Overordnet behandlingsmål, både på sykehus og i primærhelsetjenesten, er å skape trygge omgivelser og ha trygg kommunikasjon. På sykehuset er pasientene innlagt etter lov om psykisk helsevern. God kommunikasjon og en godt sammensatt personalgruppe bidrar også i disse situasjonene til å forebygge tvang og makt. Også andre faglige vinklinger kan være et godt innspill i det miljøterapeutiske tilbudet. Maleen har blant gode erfaringer med å prøve ut musikkterapi. - Musikkterapi er et godt tilskudd til miljøterapi og er nevnt i de nasjonale retningslinjene for psykosebehandling fra Helsedirektoratet som en anbefalt terapiform. Maleen forteller om situasjon der en pasient, som det ikke var enkelt å finne en god behandling til, livnet til i forbindelse med musikk. - Den andre gangen musikkterapeuten var på besøk og vedkommende spilte noen tilfeldige akkorder på måfå på gitar, sa vedkommende langtidspasient, som ellers aldri pleide å snakke: Å, kan du den? Og han fortsatte å spørre musikkterapeuten, kan du den, og kan du den. Pasienten viste seg å være Bob Dylan-fan. - Annenhver fredag, nårmusikk- terapeuten skulle komme, satt han fra da av alltid klar. Bruk av tvang kan oppleves belastende både for den som er på jobb og den som er pasient eller beboer. Tvang og maktbruk utfordrer yrkesetiske verdier og respekten for menneskers integritet og verdighet. Forsvarlig tjenesteutøvelse forutsetter refleksjon og bevissthet rundt relasjonsbygging og forebyggende miljøarbeid, for å finne andre løsninger. 75 % av vernepleiere veileder ansatte uten formell kompetanse. 42,5 % har meldt fra om uforsvarlige forhold i tjenesten. Av dem opplevde bare 35 % at det førte til endringer. Tvangsbruken i psykisk helsevern og bruken av tvangsinnleggelser har økt de siste 20 årene, stikk i strid med politiske ambisjoner og styringssignaler. Kilder: Anine Terland, «Vernepleieren – utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang – i et 20-årsperspektiv», basert på hennes masteroppgave (UiO, Institutt for helse og samfunn, 2010), Psykologtidsskriftet, 2022.05, fagessay: «Hvorfor har vi ikke lykkes med å redusere tvangen i Norge?» og Vernepleierundersøkelse (FO, 2021). TEMA: TVANG OG MAKT n ATFERDSANALYSE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy