Vernepleieren 2-2021

6 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2021 - Man tror at alt er tatt hånd om. Det er en forventning om at man ikke lager systemer som diskri- minerer i Norge. Jeg opplever at folk tror at alt er såre vel. Vi har tak over hodet, og tilbudet er sikkert bra. Men slik er det ikke i praksis. Da grensene i vår hadde begynt å åpne for dem som var vaksi- nert, ville familien reise sammen til feriehuset på Koster i Sverige. Per har Downs syndrom, og kan ikke bruke BankID. Han fikk der- med ikke tilgang til koronasertifi- katet på Helsenorges nettsider. Uten koronasertifikatet kunne han ikke reise på sommerferie med familien. Som politisk engasjert og råd- giver i Agenda rådgivning er Ulrikke også opptatt av FN-kon- vensjonen om rettigheten til mennesker med nedsatt funk- sjonsevne (CRPD), og det politiske rundt dette. - Pandemien har åpnet en del problemstillinger som det ikke var bevissthet om. Å få tilgang til BankID er en side ved det. BankID er en nøkkel til deltak­ else i samfunnet og til å ha et sosialt liv. Når systemet er som i dag, blir det vanskelig å rigge for deltakelse i aktiviteter uten. Du trenger BankID for å hente ut bil- letter, handle, reise. Dette nyter folk godt av gjennom apper vi har lastet ned på mobilen, eller har et tastetrykk unna via en PC. Ung mann med få fritidstilbud Per har mange interesser og liker å dra til byen, gå på konsert og å reise. Men han har en tilværelse med få fritidstilbud. Det bekymrer Ulrikke at sønnen lever et liv med mye passivitet. Hver helg pleier hun å hente sønnen og ta han med hjem, hun vil ikke at han skal sitte alene passiv. - Per er fortsatt mitt barn. Han skal ha et godt liv. Det må jeg kjempe for. Om det så innebærer at han må hjem til mor hver helg. Vi går på konsert, besøker familie og går på kino. - Jeg er redd for at han skal leve et liv på siden av vårt. Her spiller det digitale inn, det handler om rettigheter til å være med. Voksne i bolig blir oversett - Da du var gjest i Vernepleierpod- den i sommer sa du at situasjonen til barna når de blir voksne, og flytter i bolig, får for lite oppmerk- somhet. Kan du utdype det? - Når barna fortsatt bor hjemme har de tilgang til et sosialt liv gjennom familien. For mange voksne i bolig kan livet være ensomt, fordi du ikke kan styre ditt sosiale liv. Du må ha hjelp fra andre til å sosiale relasjoner. Mange har ikke ferie. Det kan Digitalt utenforskap: - Ordningen med BankID gjør at personer uten samtykkekompetanse er systematisk utestengt. De som har utviklet dette systemet har åpenbart glemt en viktig gruppe, sier Ulrikke Linge, moren til og verge for Per Simensen Linge (25). Tekst og foto: Siv M. Bjelland NÅR DEN DIGITALE DØRTERSKELEN BLIR FOR HØY Hvordan legges det til rette for universell utforming i det digitale samfunnet? Vi har senket dørtersklene i bygg, men hvordan står det til med de digitale dørtersklene? - Per er systematisk BankID er en nøkkel til deltakelse i samfunnet og til å ha et sosialt liv. Når systemet er som i dag, blir det vanskelig å rigge for deltakelse i aktiviteter uten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy