Vernepleieren 2-2021

4 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2021 & KORT GODT Pust ut, og snakk om skeiv seksualitet Pust ut er en metodebok og kurs for helsepersonell i å snakke om seksuell helse og skeiv seksua- litet hos mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse. Målet er å gi helsepersonell og andre som jobber med målgruppen økt kunnskap, og et samtaleverktøy om hvordan få trygghet til å sette grenser for seg selv, forstå egne og andres følelser, og snakke om den skeive seksualiteten. Opplegget er utviklet av Likestillingssenteret i samarbeid med FRI og Skeiv Kunnskap. Vernepleier på Stortinget Vernepleier Marian Hussein (34) fra SV ble inn- valgt til Stortinget i år, og sitter som medlem i Helse- og omsorgskomiteen. I april i år ble Hussein intervjuet i Vernepleierpodden om hva hun har jobbet med som vernepleier, hva som førte til at hun ble politiker, og hva hun er motivert for å jobbe med som sentral politiker. Du finner Verne- pleierpodden i alle apper der du kan laste ned podkaster. Veiviser til demens Et nytt verktøy skal gjøre det lettere for helse- og omsorgspersonell å planlegge, organisere og gjennomføre gode helse- og omsorgs­ tjenester og tiltak for personer med demens og deres pårørende. Veiviser demens gir gode råd og tips og viser på en oversiktlig og infor- mativ måte hvordan tjenestene kan organi­ seres i kommunene, og konkrete forslag til aktuelle tiltak i de ulike fasene av demens- sykdommen. De ulike fasene i tjenesteforløpet i Veiviser demens er, mistanke, utredning og diagnose, selvstendig med støtte, hjemme med tjenester, heldøgns omsorg og omsorg ved livets slutt. OVERSIKT OVER KVALITETSSIKREDE HELSEAPPER Verktøykatalogen på helsenorge.no er oppret- tet for å gjøre det enklere å finne gode helse- apper, som er trygge med tanke på person- vern og datasikkerhet. Det er allerede flere digitale verktøy til­ gjengelig. Det langsiktige målet er å bygge opp et variert «app-bibliotek», hvor man skal finne apper eller andre typer verktøy som dek- ker ulike behov. Verktøy kan være et nettkurs, app eller video som hjelper med å mestre helse- og livssituasjon. De er ment å supplere behandling. Her finnes blant annet Ungspotlight, som er et internettbasert selvhjelpsprogram rettet mot ungdom mellom 13 og 16 år som er redde å snakke foran klassen. Kilde: Helsedirektoratet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy