Vernepleieren 2-2021

NR 2 - 2021 VERNEPLEIEREN 23 godt vi kan for å løse det, sier hun. Jobbdrømmen Anna Gunn Folgerø har sett flere lykkes med å finne veien ut i jobb, både med og uten støtte fra jobbspesialist. - Jeg spør dem om drømmene deres. Hva vil de? Hvis de kan velge en jobb på aller øverste hylle. Som regel kommer det et svar. I møte med jobbspesialisten kan det for mange være første gang noen tar drømmene deres på alvor. De kan nesten ikke tro det, sier Folgerø. Tålmodighet Ikke alle synes det er like lett å definere målene sine. Det kan bli en lang prosess sammen med jobbspesialisten. Noe sosionom Halvor Vaaje, har erfart. - Det kan sitte langt inne. Noen har kanskje ikke livserfaringer eller referanser til å forestille seg selv i en jobb, sier den nyansatte jobbspesialisten. Han mener tålmodighet er en av jobbspesialistens viktigste egenskaper - Dette er prosesser som kan ta tid. Ikke bare for deltakerne våre. Også fra et arbeidsgiverperspek- tiv. Vi må ha forståelse for at alt ikke er gjort i en håndvending. Vaaje har sin base på DPS i Arendal. - Vi jobber med mennesker med som i perioder har store ut- fordringer og problemer. Jeg er opptatt av at vi normaliserer det å ha det vanskelig. Jeg har også dår- lige dager. Det er ikke alltid jeg har like lyst til å gå på jobb. Alle arbeidsplasser har ansatte som i perioder har det vanskelig. Sånn er livet, sier Vaaje.  Vernepleier Anna Gunn Folgerø (foran) jobber ved poliklinikken ved Avdeling for rus- og avhengig- hetsbehandling i Arendal. Her sammen med Lene Victoria Aas, metodeveileder ved NAV Arendal og Halvor Vaaje, en av NAV Arendals jobbspesialister ved DPS i Arendal. «Jeg spør dem om drømmene deres. Hva vil de? Hvis de kan velge en jobb på aller øverste hylle» Vernepleier Anna Gunn Folgerø

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy