Vernepleieren 2-2021

NR 2 - 2021 VERNEPLEIEREN 21 I samarbeid med Sørlandet Syke- hus og Arendal kommune, har jobbspesialister fra NAV Arendal kontorplass blant behandlerne på DPS og ARA. Her har IPS - individuell jobbstøtte - vært en integrert del av det tverrfaglige samarbeidet siden 2016. IPS som rehabilitering De siste 12 årene har Anna Gunn Folgerø jobbet i teamet for lege- middelassistert rehabilitering (LAR), ved sykehuset i Arendal. Folgerø følger opp pasienter med tung rushistorie, både medi- sinsk og med tilbud om støtte- samtaler. De siste to årene har hun også aktivt henvist pasientene til IPS-tiltaket, som en del av behandlingstilbudet. Den erfarne vernepleieren jobber med en gruppe pasienter som ikke er bortskjemte med aktivitetstilbud. - Det unike med IPS er at det er ordinært lønnet arbeid. Å ha noe å gå til, å oppleve mestring og få lønn på lik linje med kolleg­ ene, det gjør noe med stoltheten og selvtilliten. Det kan være av- gjørende for å mestre en rusfri hverdag, sier Folgerø. Hun mener pasientene for­ tjener flere muligheter enn å gå i samtaler om rusmestring og psykisk helse. - Samtaler passer ikke for alle. Mange har mer nytte av aktivitet enn samtaler, sier Folgerø. Når pasienten selv er klar for å snakke om arbeid, setter Folgerø opp en informasjonssamtale med jobbspesialisten. Hun har sett flere lykkes på veien til fast arbeid. - De aller fleste av pasientene har en eller annen form for jobb­ erfaring eller utdanning. Gjennom IPS og jobb kan de finne tilbake til disse ressursene, sier Folgerø. Samhandling IPS-metodikken er enkel. Det eneste inngangskriteriet for å få tilbud om IPS er pasientens motivasjon for arbeid. - Tradisjonelt er man opptatt av å rekruttere arbeidssøkere inn i ledige stillinger. Noe av det unike med IPS er å lete etter jobbene som deltakerne selv drømmer om, sier Lene Victoria Aas, som er metodeveileder ved NAV Arendal. Basert på deltakerens ønsker, oppsøker jobbspesialisten aktu- elle arbeidsgivere og forsøker å finne stillinger som ikke er ut- lyst. Parallelt er det hyppige sam- taler med deltakerne. Over en kopp kaffe, på tur, på telefon eller sammen med behandler. - Jobbutvikling skal starte kort tid etter at tiltaket er i gang. Jobb- Individuell jobbstøtte • Individuell jobbstøtte er en forskningsbasert metodikk, opprinnelig utviklet for pasienter med psykoselidelser. • IPS er anerkjent internasjonalt • Målet er å finne fast, lønnet arbeid til personer med rus og/eller psykiske lidelser. • Jobbspesialisten og behandlerne er like­ verdige i den tverrfaglige samarbeidet. • Jobbspesialisten bruker 65 prosent av arbeid­ stiden ute blant arbeids- givere. Bruker jobb som behandlingsmetode Ved DPS og ARA i Arendal er NAVs jobbspesialister en del av behandlingsteamene. Det er vernepleier Anna Gunn Folgerø glad for. Tekst og foto: Nina Zachariassen, kommunikasjonsrådgiver nav arendal/nav agder Anna Gunn Folgerø

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy