Vernepleieren 2-2021

12 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2021 En kjapp innføring i NASJONAL VEILEDER – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming Avsender: Helsedirektoratet Utgitt: sommeren 2021 Innhold: Krav og anbefalinger meldt inn av tjenestemottakere, organisasjoner, kommuner, helseforetak og andre fagmiljøer. Overordnet mål: Bidra til at personer med utviklingshemming og deres familier får leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Målgruppe: Tjenesteytere, ledere, fagansvarlige og andre beslutningstakere i kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastlegetjenesten og psykologtjenesten. Veilederen gir anbefalinger innen følgende hovedtema • samarbeid og kompetanse • personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester • livsfaser og -overganger • habilitering og bistand i hverdagen • helseoppfølging • samarbeid med familie, pårørende og verge • dokumentasjon og taushetsplikt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy