Vernepleieren 2-2020

Privat har vi også måttet legge om livene våre. I perioder har vi hatt fokus på å overholde myn­ dighetenes anbefalinger, og hatt langt mindre kontakt med men­ nesker vi er glade i. Det å være autorisert helsepersonell har i år fått en annen betydning for de fleste av oss enn det har hatt tid­ ligere. Det å ha en utdanning og et yrke klassifisert som helseper­ sonell, betyr noe utover det å ha en hvilken som helst jobb. Vi har visst det hele tiden, men nå vet forhåpentligvis også resten av samfunnet at de er avhengig av et velfungerende helsevesen med kvalifisert personell. Vernepleierpodden Vernepleierforbundet har måttet tenke annerledes og nytt. Planer for 2020 er omgjort. Vi har som alle andre hatt de aller fleste møte- punkter på Teams, Zoom, Face­ time og andre digitale kanaler dette året – og blitt bedre og mer effektive i mye av arbeidet vårt. Vi mister noe når vi ikke treffes og er sammen, men vi har også lært mye om digital kommunika­ sjon som vi kommer til å ta med oss videre. På grunn av redusert aktivitet ute hos medlemmene, har Vernepleierforbundet etablert Vernepleierpodden. Denne kan du lese mer om i dette bladet. Jeg håper også at dere kommer til å «ta en lytt» på de episodene dere synes virker interessante. Vi ønsker også innspill til nye tema, saker og gjester, slik at Verne­ pleierpodden treffer vernepleiere enda bedre. Landsmøteår Vi går inn i et spennende år på flere måter. For Vernepleierfor­ bundet er 2021 et landsmøteår. Vi vet ikke med hvilken tyngde pandemien kommer til å påvirke oss i 2021, og dermed ikke om det blir landsmøte der vi treffes, eller om det blir på nett. Uansett hvor­ dan vi må løse dette, skal vi få et landsmøte der det blir lagt til rette for gode vedtak for vernepleiere. Jeg sier som det lenge har stått på vår Facebook-side – Verne­ pleierforbundet i Delta «Jobben du gjør i disse dager er helt avgjørende». Vi har lært mye i 2020, jeg håper vi får et enklere 2021. 2020 er blitt et underlig år Nestleder Stian Tønnessen Stoennessen@yahoo.com Styremedlemmer Mari Bjørnstad Roer mariroer@hotmail.no Kristin Helene Lyngmo Wiken kristin.wiken@harstad.kommune.no Oliver Hoksrød oliverhoksrod@outlook.som FRA LEDEREN Finn oss på Facebook Vernepleierforbundet i Delta Bjørn Harald Iversen bjorn.harald.iversen@vtfk.no Som helsepersonell har vernepleiere kjent alvoret på kroppen. Vi har måttet gjøre jobben annerledes enn vi er vant til, og har i større grad hatt fokus på smittevern og trygghet for våre tjenestemottakere. Jeg håper at arbeidsgiverne og lederne der ute har formidlet honnør for den innsatsen, men dere har fortjent mer enn applaus og honnør. Vi håper at kommende lønnsoppgjør vil bidra til løft for helsepersonell. NR 2 - 2020 VERNEPLEIEREN 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy