Vernepleieren 2-2020

26 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2020 Vernepleierdagen 2. oktober ble i år litt annerledes. Vi i Vernepleier- forbundet hadde spilt inn en video som gratulerte alle verne­ pleiere med dagen, og hadde allerede på formiddagen blitt sett av over 10 000 personer rundt om i landet. Det var ikke naturlig i denne koronatiden å dra ut for å besøke vernepleiere på arbeids­ plassene deres. Vi er helseperso­ nell og bør vite å ta ansvar for å ikke ha kontakt med for mange i tider der vi skal håndtere smitte i samfunnet. Vi gjorde dermed noe anner­ ledes, men også hyggelig denne fredagen i starten av oktober. Trine Ellefsen (som er vara til landsstyret) og jeg satte oss i bilen for å kjøre til Sande i Vestfold. Vi skulle besøke EN vernepleier denne gangen – en vernepleier som ikke har gjort som alle andre vernepleiere. Vi dro på besøk til Gran Søndre for å kose oss med lunsj og snakke med verne­ pleieren og gründerenNinni Gran. Ninni gikk i samme kull som meg, og vi var ferdige verneplei­ ere ved HiAk (nå OsloMet) i 1995. Vi burde feiret 25-årsjubi­ leum, men det får vente. Etter vernepleierutdanningen jobbet Ninni noen år i faget som avd­ elingsleder på et sykehjem. Ingen av oss som kjente Ninni var over­ rasket over at hun ble leder, men vi ble kanskje litt overrasket når hun etter noen år ble senterleder for Sjøsiden kjøpesenter i Horten. For noen år siden overrasket Ninni igjen. Vi som er venn med henne på Facebook, kunne lese at hun skulle overta odelsgården for å drive den videre på en annerledes og ny måte. Det var dette Trine og jeg skulle sjekke denne formiddagen, da vi i fint vær kom til gards på Gran Søndre – Åpen kafe og gårdsbakeri, til et sted som duftet av hjemme- bakst og raushet. Maten var god og praten hyggelig. Ninni tok pausen sammen med oss – så vi satt tre vernepleiere som har brukt utdanningen svært ulikt, men vi var enige om at vi hadde utdanningen i ryggraden hele tiden. Ninni vektla spesielt hvordan hun hadde brukt verne­ pleierkompetansen i sine leder­ jobber. Det å heie på medarbeid­ erne, det å se hele mennesket og det å hjelpe de ansatte «med hendene på ryggen» - ikke gjøre jobben for medarbeiderne, men klare å se på at de lærer, og der­ igjennom etter hvert blir selv­ stendige medarbeidere som kunne ta ansvar i jobben sin. Dette året har ikke vært lett å drive en slik nystartet virksom­ het, men Ninni ser positivt på fremtiden. Det er stadig arrange­ ment på Gran Søndre – alt fra begravelser til konserter med kjente artister. Ninni forteller at hun lenge så for seg å starte kafe og bakeri på gården, et prosjekt som har krevd mye planlegging og jobbing. Vi dro mette og fornøyde hjem- over etter en hyggelig lunsj med en verne­ pleier som har gjort andre valg enn de fleste av oss andre, men samtidig brukt utdanningen sin der hun har jobbet. Dette var en fin måte å feire vernepleierens dag på. En vernepleier som ikke har gjort som alle andre Ninni Mjelde Gran har brukt vernepleierkompetansen i lederjobber i næringslivet. Nå for tiden driver hun kafe og gårdsbakeri. Tekst: Bjørn Harald Iversen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy