Vernepleieren 2-2020

Faglige smakebiter FAGLIGE SMAKEBITER 24 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2020 HVEM ER DU? Fredrik Sørensen, erfaringskonsulent og rådgiver på Uni- versitetet i Sørøst- Norge. HVEM HÅPER DU AT SKAL LESE BOKEN? Jeg ønsker og håper at alle som på en eller annen måte skal jobbe med barn, ungdom eller mennesker generelt leser denne boken. Boken er for deg som vil ha et viktig innblikk i hvordan tjenestene oppleves for den som mottar hjelpen. Samtidig vil den gi deg masse kunnskap som du kan ta med deg videre i det arbeidet du skal gjøre. HVORFOR ER DENNE BOKEN VIKTIG? Boken gir et unikt kunnskaps- grunnlag for å jobbe med mennesker i psykiatrien. For å kunne utøve sin egen praksis med kunnskap fra de som mottar tjenestene sammen med kunnskapen du har med deg fra studier, i møte med de du jobber for. Enten du er vernepleier, barneverns­ pedagog, psykiater, lærer eller jobber med mennesker på andre arenaer, vil denne boken være nyttig. 104 barn og unge fra hele landet har bidratt, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Disse er fra 14 til 21 år gamle, og har alle erfaring fra psykisk helse- vern, primært barne- og ung- domspsykiatrien (BUP). De har bi- dratt med svar på hva som har vært nyttig og ikke nyttig i sine møter med BUP, og gitt sine viktigste råd til psykisk helsevern. Dette er oppsummert kunnskap fra de som har mottatt hjelpen. Opp- summert kunnskap i denne settingen, betyr at det er hen- tet svar fra de som har opplevd hjelp fra psykisk helsevern i Norge. Disse svarene er samlet for å se hvilke opplevelser og råd som går mest igjen. Et av hovedsvarene du vil lese i boken er at ungdommene ønsker mindre oppmerks­ omhet på symptomer og diag- noser. Behandlerne må nå inn til hva som faktisk er vondt og ikke bare fjerne symptomene. Du vil lese at disse symptomene er det ungdommene kaller «det som er utenpå». Ungdommene er opptatte av at det må jobbes med årsakene til symptomene. Det som ungdommene be­ skriver som «det som er inni og det som ligger bak». Andre temaer ungdommene skriver om er Innleggelse, kjær- lighet, diagnoser og medisiner. Denne kunnskapen vil øke kvaliteten i ditt arbeid som profesjonsutøver i arbeidet med barn og unge. Psykisk helsevern fra oss som kjenner det FINN BOKEN HER Psykisk helsevern fra oss som kjenner det (2019 https://www.forandringsfabrikken.no/article/ bok-psykisk-helsevern-fra-oss-som-kjenner-det

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy