Vernepleieren 2-2020

NR 2 - 2020 VERNEPLEIEREN 23 SÆRLIG FOR STUDENTER publisert på khrono.no «Dere er ikke elever lenger – nå er dere studenter!» - men hvemskal lære dere å studere?» om viktigheten av relasjonen mellom studenter og lærere. Nedenfor er et utklipp av artikkelen, som jeg også anbefaler på det sterkeste å lese i sin helhet. I studien «Kvalitet og læring i høyere utdanning» ser Damsgaard (2019) på hvilke forhold ved studiet fremmer studentenes studielivs­ kvalitet. Der er nettopp relasjon en av fem viktige dimensjoner som studentene selv mener fremmer deres studielivskvalitet: «Relasjonen mellom lærere og studenter fremstår ikke som private, men som personlige i den betydning at studentene opplever at de «kjenner» lærerne fordi de byr på seg selv og ikke fremstår som distanserte. Nærheten er knyttet til at studentene har et fellesskap med lærerne i undervisningssituasjoner og føler seg møtt på en ordentlig måte av lærere som er interessert i deres læringsprosesser.» (Damsgaard, 2019, s. 137). Nettopp dette møtet og faglig integrering er momenter jeg mener vi må vektlegge i større grad når vi nå møter våre nye studenter i studie­ situasjonene. De må bli kjent med de faglige ansatte, faget og kulturen. Akademisk integrasjon kan forstås som at studentene integreres i en kultur i høyere utdanning. En kultur der de møter og samarbeider tett med faglærere. En kultur de blir veiledet inn i gjennom undervisning og veiledning i hvordan studere. Hvordan forstå høyere utdanningssektor. En sektor som ikke legger dette ansvaret ene og alene på studentenes skuldre, men som tar dette på egne skuldrer og setter av nok tid ved studiestart til å lede disse inn i denne kulturen. En sektor som neste år møter studenten med: «Nå er dere studenter, og høyt på vår prioriter­ ingsliste står det et læringsutbytte som omhandler studieteknikk. Dette vil vi oppnå blant annet gjennom integrasjon med det faglige miljøet hos oss.» Avslutningsvis vil jeg poengtere at jeg har møtt ekstremt mange dyktige studenter som ikke inn­ går i den «pugge»-beskrivelsen jeg forklarte tidligere. Jeg vet man tilegner seg holdninger og verdier gjennom studiet, og jeg ønsker å formidle at slike holdninger til faget gjør studiet enklere. Jo fortere det er tilegnet, jo bedre blir studietilværelsen. I tillegg er det viktig å huske at man aldri blir utlært. Etter endt studie er det mye man lærer og erfarer i arbeidslivet, men det å føle seg trygg på seg selv og faget er en ekstremt viktig faktor for de tjenester du om noen år, eller måneder, skal yte. Ha en fantastisk studietid! På papiret kan jeg noe spansk, men jeg hadde stresset noe ekstremt hvis jeg skulle bli ansatt som spansk-guide på ulike museum. Foto: ©New Africa - stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy