Vernepleieren 2-2020

NR 2 - 2020 VERNEPLEIEREN 19 påpeker Anne Katrine Folkman som ikke ønsker å ha noen abso­ lutt mening om hva en eventuell stilling bør kalles. Hun mener det er viktig med en stillings­ beskrivelse som ikke peker for ensidig på vernepleierens medi­ sinske og helsefaglige bidrag. I dag er det en utfordring at vernepleiere går inn i så mange stillinger og roller som ikke synliggjør profesjonstilhørigheten, som for eksempel assistent, miljø- terapeut og miljøarbeider. Nye stillingsbeskrivelser Folkman erfarer gjennom pro­ sjektet hun er engasjert i, at det er endringsvilje lokalt til å finne nye måter å samarbeide på. Sam­ tidig er utdanningssektoren et komplekst tjenestefelt med mange, og til dels motstridende, interesser, aktører og nivåer. Hun tror det vil være vanskelig å synliggjøre vernepleierprofesjon­ ens rolle i skolen godt nok uten å få på plass tydeligere stillings­ beskrivelser for miljøterapeuter, og lovfesting av behovet for sosialfaglig kompetanse. ANNE KATRINE FOLKMAN ER FØRSTEAMANUENSIS VED VED VITENSKAPELIGE HØGSKOLE, SENTER FOR DIAKONI OG PROFESJONELL PRAKSIS «Vernepleiere har helsefaglig grunnkompetanse om barn og unges fysiske, psykiske og sosiale utvikling, om funksjonsutfordringer og -nedsettelser, om utviklingshemning og utviklingsforstyrrelser, om atferd- og atferdsanalytiske perspektiver og tilnærminger. De jobber miljøterapeutisk som innebærer kobling mellom individ og sosial setting i utforming av mål og tiltak. Selv om likhetene mellom sykepleieres og vernepleieres kunnskaps- grunnlag er stort, kan dette tilføre viktige faglige bidrag til en «helsesykepleierstilling». Anne Katrine Folkman, VID vitenskapelige høgskole Vil du vite mer? Tre rapporter av Arbeidsforskningsinstituttet omhandler hvordan utvikle modeller for tverrfaglig og flerfaglig samarbeid i skolen. Rapportene presenterer blant annet nøkkelfaktorer for god organisering, og bruk av sosialfaglig kompetanse. «Et lag rundt læreren» (2014), «Hva lærerne ikke kan!» (2015) og «Sosialfaglig kompetanse i skolen» (2019), på oppdrag fra FO, kan lastes ned fra nettet. To meningsytringer på Vernepleier.no er skrevet av de som har deltatt i denne saken. De har titlene «Helsevernepleiere» i skolen? og Hvorfor har sykepleiere monopol på helse­ sykepleierutdanningen? «Vi er ikke bedre egnet, vi bør stille på lik linje med sykepleiere» Ida Thomsen Skeie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy