Vernepleieren 2-2020

16 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2020 Utdanningen som vernepleier kvalifiserer til betegnelsen autorisert helsepersonell. I våre dager er vernepleier en treårig bachelorutdanning på høyskole eller universitet. Helseaspektet i utdanningen kan vektlegges ulikt ved forskjellige læresteder. Ved USN Porsgrunn undervi­ ses vernepleierstudentene i hel­ sefag gjennom tre emner: a. Medisinske prosedyrer b. Anatomi, fysiologi og syk­ domslære c. Medikamenthåndtering og opplæring i å gi medisiner, både intravenøst og annen medikamentadministrering. Alle har også ti uker praksis på sykehjem. En utdannet verne­ pleier er kvalifisert for å ta an­ svarsvakter. Sykehjem i pilotprosjekt om vernepleierkompetanse Sammen med en av sine kolleger ved verne- pleierutdanningen i Porsgrunn, Fred Tore Henriksen, har Marit Haugerud utført en pilotstudie om vernepleieres kompetanse ved Indre Havn sykehjem i Horten. Prosjektet omhandler å gi vernepleiere ved sykehjemmet kompetanse på intravenøs behandling av pasientene. I rapporten framkommer det klart at de absolutt har hatt god nytte av prosjektet og kompetansehevingen. Bakgrunnen var et ønske fra ledelsen ved sykehjemmet om å styrke kompetansen til verne­ pleierne, så belastningen ikke skulle bli for stor på sykepleierne. Mange av vernepleiere har sin utdanning fra mange år tilbake, da var kanskje fokuset noe annerledes enn i dag. De er en viktig del av bemanning og kompetansesammensetning, særlig med tanke på håndtering av adferd. De dekker viktige behov, i tillegg til sykepleierne. Vernepleierutdanningen ved USN Porsgrunn plan- legger å tilby et modul­ basert oppfriskningskurs for at du som har en ut- danning noen år tilbake i tid, blir egnet til å imøte- komme dagens krav til vernepleierkompetanse Dette er helsekompetansen til en nyutdannet vernepleier Medisinske prosedyrer Anatomi og fysiologi Sykdomslære Medikament- håndtering

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy