Vernepleieren 2-2020

NR 2 - 2020 VERNEPLEIEREN 13 Ansvarsvakt har, i tillegg til ordinære oppgaver, et delegert ansvar for gjennomføring av forsvarlig drift. Bakvakt er en ordning hvor den som har ansvarsvakt ikke er fysisk til stede, men kan tilkalles. Historisk bakgrunn Uklarhetene rundt vernepleiernes helse- faglige kompetanse kan kanskje forklares gjennom det unge yrkets historie. Vernepleierskolen har sitt utspring ved Emma Hjort. Miljøterapi og sosiallære ligger i bunn, og faget har utviklet seg derfra. Høy- skolereformen på 1990- tallet banet veien for bach­ elorgraden i vernepleie. Fra å oppstå som en slags protest mot syke- pleiedominans og rigid medisinsk tenkning i be- handlingen av mennesker med psykiske lidelser/ utviklingshemming, har vernepleieren blitt en tverrfaglig utdanning som passer på flere arbeids- plasser innen helse og omsorg. Vernepleieren har en unik sosialfaglig bak- grunn, som utfyller syke- pleieren godt. Tidligere hadde verne- pleiere ikke somatisk kompetanse, de manglet i starten «det kliniske blikket» som gjorde at mange av pasientene innenfor psykiatri og rus, som ofte lider av mange tilstander, gikk under­ behandlet. behandlet på sin arbeidsplass. Hun fikk ikke lov til å gå an­ svarsvakter. Hun var organisert i Delta. Da tenkte han at det var en god ide å melde meg inn i Delta sammen med henne. - Og så skal vi ta den kampen sammen. Kassa tror nok at helseaspektet i utdanningen er større nå enn for noen år tilbake, og at vernepleier­ utdanningen i dag er mer spisset mot helsefag nå. Han er utdannet bachelor i vernepleier ved det som nå heter USN Campus Porsgrunn. Det må jobbes mer med å fremme vernepleiernes helse­ kompetanse i kommunal sektor. - Det er også en jobb fra for­ bundet sin side å fremme verne­ pleiernes helsekompetanse mer i det offentlige. Å vise at vi er her vi også, sier han. Illustrasjonsfoto: Marcelo Leal/Unsplash helsekompetanse vernepleierens

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy