Vernepleieren 2-2020

12 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2020 - Det handler om at vernepleiernes helsekompetanse ikke blir tatt nok på alvor, selv om jeg føler at det er en viss bevegelse blant ledelsen ved at de er mer villige til å diskutere bruk av vernepleiere i hjemmesykepleie og sykehjem. Terje Kaasa jobber i en om­ sorgsbolig i hjemmesykepleien, som eneste vernepleier. For sin egen del merker han ikke noen forskjell på seg og sykepleierne. - Jeg føler meg likestilt. Andre vernepleiere i denne kommune føler seg ikke like inkludert på jobb. - Jeg ønsker at nyansatte verne­ pleiere i den kommunale helse­ tjenesten skal bli likestilt i prak­ sis med sykepleiere i kommunal helsetjeneste. At de vernepleierne som jobber der i dag skal få samme muligheter som syke­ pleierne har. En gang i måneden er det sam­ handlingsmøte mellom kommu­ nale ledere og alle de hovedtillits­ valgte. Kommunalsjefen og råd- mannen spurte ham om verne­ pleierne ønsker å gå ansvarsvakt. At han fikk spørsmålet tror han skyldes uvitenhet. I samhandlingsmøtet med blant annet kommunalsjefen kom det også opp at det er stor mangel på sykepleiere i kommu­ nen. Det er også stor mangel på vernepleiere i kommunen. Kaasa mener det bør tas inn i stillings­ beskrivelsen hvilke oppgaver vernepleiere innenfor kommu­ nal helse og omsorg skal utføre. Det bør være likestilling mellom sykepleiere og vernepleiere. - Ingen kan gå rett inn i en jobb uten opplæring på den enkelte arbeidsplass, men du skal inneha den kompetansen i bunn. Opplevelsen av at vernepleiere behandles urettferdig er en av grunnene til at han meldte seg inn i Delta. Han fikk en ny kollega som er vernepleier og som han erfarte hadde blitt urettferdig Vernepleiernes helsekompetanse blir ikke tatt nok på alvor En vernepleier har kompetanse til å ta ansvarsvakter og til å utføre helsefaglige oppgaver som å sette sentralt venekateter. Det er vel der skoen klemmer. Terje Kaasa Terje Kaasa er vernepleier og hovedtillitsvalgt for Delta i Notodden kommune. Han opplever at det er uklart for mange, også kommunale ledere, hva som er verne- pleiernes helsekompetanse. Foto: privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy