Vernepleieren 2-2020

Lise Falch var ansatt ved et syke­ hjem i Moss kommune i flere år, mens hun studerte. Hun hadde der samarbeidet med sykepleiere, og opplevd seg likeverdig be­ handlet i dette arbeidsmiljøet. Bakvakt på ansvarsvakt For halvannet år siden, etter endt utdanning, fikk hun seg fast jobb i en annen kommune. Der opp­ levde hun at kommunen satte inn bakvakt, som var sykepleier, når hun hadde ansvarsvakt. Dette fremsto både underlig og provo­ serende for Falch. Hun opplevde det som fint å ha tilgang på bakvakt for å trygges i rollen, men ikke når grunnen var at hun var vernepleier og ikke sykepleier. Etter denne opplev­ elsen, som hun beskriver som å ha blitt satt under en «barne­ vaktsordning», gikk hun til sin leder. Lederen forklarte at dette var reglene i denne kommunen. Fikk klarert reglene, med støtte fra sin leder Lise Falch tok kontakt med Delta og fikk klarert hvordan de for­ holdt seg i forhold til lover og for­ skrifter, og fikk deretter raskt støtte fra egen leder. Det tok et halvt år, og det ble endret til for­ del for vernepleiere i kommunen hun var ansatt, men kun i den virksomheten hun jobbet i. Vernepleier kan også ha ansvarsvakt Nå kan vernepleiere også ha an­ svarsvakter i eldreomsorgen i hele kommunen. Det blir for­ håpentligvis ikke lenger satt inn bakvakter når vernepleiere er alene som treårig helsepersonell på jobb. Lise Falch er tilfreds med endringene, men mener dette burde gjelde i alle virksomheter i helseomsorgen. Hun er fortvilet over at det er andre kommuner som fortsatt har det slik hun har opplevd, at ikke vernepleierens helsekompetanse blir verdsatt på samme måte som annet helse­ personell. - Det handler om at vi alle har en kompetanse i bunn, når vi er uteksaminert som vernepleiere, sykepleiere. Vi må holde denne kompetansen ved like, og få ny kunnskap og kompetanse under­ veis, mens vi er i jobb. Dette gjør at vi kan utfylle hverandre på en god måte på arbeidsplassen, av­ slutter hun. Vernepleiere trenger ikke barnevakt Lise Falch var gjest i Vernepleierpodden som ble sendt 5. oktober 2020. Hun hadde tatt kontakt med Vernepleierforbundet om en sak hun brant for – vernepleierens kompetanse. «Det handler om at vi alle har en kompetanse i bunn, når vi er uteksaminert som vernepleiere, sykepleiere. Vi må holde denne kompetansen ved like, og få ny kunnskap og kompetanse underveis, mens vi er i jobb» Lise Falch 10 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2020 Lise Falch tok kontakt med Delta da hun ikke fikk gå ansvarsvakter på arbeidsplassen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy