Vernepleieren 2-2019

4 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2019 & KORT GODT Rapport fra Helsetilsynet viser: Alvorlige svakheter i tjenestene til personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse. Nå foreligger tre rapporter etter henholdsvis landsomfattende tilsyn med kommune- tjenesten og spesialisthelsetjenesten til personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse. Tilsynene ble gjennomført av fylkesmennene i 2017 og 2018. I tillegg til rapporter fra hver av tilsynene, er det også laget en sammenligningsrapport. DETTE ER BLANT KONKLUSJONENE I RAPPORTENE, IFØLGE NAPHA: ● Tjenestene for personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse henger dårlig sammen i kommunene. ● Store variasjoner fra kommune til kommune ● I spesialisthelsetjenesten er det et stykke igjen til likeverdige tjenester ● Dårlig samhandling mellom sektorene ● Mangelfull kartlegging og utredning av pasienter ● Svikt i styring og ledelse i både kommuner og helseforetak Rapportene kan lastes ned hos Helsetilsynet: Det heng dårleg saman: Landsomfattande tilsyn i 2017-2018 med kommunale tenester til personar med samtidig rusproblem og psykisk liding – oppsummeringsrapport Et stykke igjen til likeverdige tjenester: Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2017–2018 med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse. Lær mer om arbeid med pårørende Pårørendeprogrammet.no er et læringsverktøy om pårørende. Målgruppen er helse- og omsorgspersonell i kommuner og spesialisthelsetjenester. Intensjonen med pårørendeprogrammet.no er å sette pårørende på dagsorden og stimulere til refleksjon og utvikling av god praksis i møte med pårørende. Nettsiden er oversiktlig inndelt i ulike tema, og inneholder fagstoff, caseoppgaver og fagfilmer. BLANT TEMAENE ER: • Plikter overfor pårørende • Identifisere pårørende • Involvere pårørende • Ivareta barn og unge • Støtte familie og andre • Etiske dilemmaer Caseoppgavene er inndelt i psykisk helse, rus og somatikk. Pårørendeprogrammet.no er utviklet av Pårørendesenteret i Stavanger, og finansiert av Helsedirektoratet. Lærings­ materiellet er gratis, selvforklarende og kan brukes individuelt eller i personalgrupper.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy