Vernepleieren 2-2019

SÆRLIG FOR TUDENTER Er du student og ønsker å komme i kontakt med studentrepresentant Oliver Jørgen Hoksrød kan du sende ham en e-post på: oliverhoksrod@o u tlook.co m «Det er viktig å ha forståelse for hvordan legemidler fungerer i den helhetlige forståelsen. I løpet av tre år, så har vi bare et fåtall uker som omhandler helsefag.» sielt kan misbrukes, er Hoksrøds inntrykk. - Man bør ikke bruke adferds­ analyse aktivt, med mindre det er helt nødvendig. Samtidig er den adferdsanalyt­ iske forståelsen i miljøarbeid veldig viktig for å ha forståelse for hva som kan være årsak til ulik problemadferd, og hvorfor mennesker gjør som de gjør. Det er denne forståelsen kombinert med helsefag som er så viktig. - Det er den tverrfaglige kompetansen som gjør verne­ pleiere dyktige miljøterapeuter, og all kompetansen vi har er gull verdt. I framtiden håper han å se flere vernepleiere i skolesektoren, og at yrkesgruppen kan jobbe som helsesykepleiere. - Vernepleiere har bred kom­ petanse som jeg tror mange ar­ beidsplasser vil ha nytte av, med tanke på alt fra relasjonsbygging og kulturforskjeller, til det helse­ faglige og det adferdsanalytiske. Hoksrød ble innvalgt i styret i mai, og ser fram til gode diskusjoner med de andre styre­ medlemmene. NR 2 - 2019 VERNEPLEIEREN 21

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy