Vernepleieren 2-2019

Oliver Jørgen Hoksrød (20) fra Tønsberg gleder seg til å komme ut i arbeidslivet for fullt. Men først skal han være studentrepre­ sentant for Vernepleierforbundet under det siste året ved Høg­ skolen i Oslo og Akershus på Kjeller. Og med tre ekstrajobber står han allerede med en stødig fot innenfor det arbeidsfeltet han brenner for: Den ene jobben er på Senter for forebygging i Tøns­ berg som driver med barneavlast­ ning, den andre i en omsorgs­ bolig i Oslo, og den tredje ved Bupa i Sandvika. - Hvorfor ble du vernepleier? - Fordi jeg ønsker å jobbe med mennesker med ulike behov, og med min kunnskap og medmen­ neskelighet best mulig hjelpe dem ut fra mine forutsetninger. Også er jeg svært sosial, legger han til. Som nyvalgt studentrepresen­ tant håper han å få mulighet til å påvirke fagpolitikken, delta i debatter og utvikle seg som fagperson. - Hvilke saker er du opptatt av? - For tiden er jeg veldig opptatt av studiet og hvordan det er lagt opp. Jeg synes helsefagevnene blir gitt for lite tid, noe som gjør at kompetansen blir dårligere på et område det er behov for i arbeidslivet. Hoksrød mener undervis­ ningsopplegget på fagområder som legemiddelhåndtering og sykdomsprosesser bør forbedres. Samtidig vil han understreke at utdanningen på Kjeller er opp­ merksom på utfordringen, og at dette er noe det jobbes med å for­ bedre. Han er dessuten fornøyd med foreleseren som gjør sitt beste innenfor de rammebeting­ elsene som er satt. - Hva kan konsekvensene bli av for liten vektlegging på det helsefaglige i studiene? - Problemstillingene i arbeids­ livet har utgangspunkt i somatisk sykdom, eventuelt psykisk syk­ dom. Som vernepleier må du ha forståelse for at helsen gir grunn­ laget for livskvalitet. Om man vektlegger adferdsanalyse ensidig, så kan sykdommer og helse­ messige faktorer bli glemt bort, for eksempel ernæringsmangler eller diffuse symptomer. Vernepleiere bør være like godt helsefaglig kvalifisert som helsefagarbeidere og sykepleiere på relevante områder, mener Hoksrød. - Det er viktig å ha forståelse for hvordan legemidler fungerer i den helhetlige forståelsen. I løpet av tre år, så har vi bare et fåtall uker som omhandler helsefag. De andre fagområdene også er viktige, slik som statsvitenskap og sosiologi, men det er ikke så mye som skal til for å forbedre den helsefaglige forståelsen. Et annet område som enga­ sjerer Hoksrød sterkt er adferds­ analyse: - Man må vite hva man skal bruke adferdsanalytisk kunnskap til, og jeg mener man ikke skal bruke den til å manipulere adferd. Man skal kunne det vel­ dig godt før man tar det i bruk, samarbeide med andre kolleger, og ikke minst diskutere etiske problemstillinger. Vernepleiere flest er bevisste det etiske ansvaret som ligger i å håndtere en metode som poten­ SÆRLIG FOR STUDENTER Den helsefaglige delen av kompetansen må ikke nedprioriteres, mener nyvalgt studentrepresentant i Vernepleierforbundet. Tekst: Ann Beate Grasdalen Nyvalgt studentrepresentant: - En viktig verdi for vernepleiere er å være HELSEPERSONELL 20 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy