Vernepleieren 1-2023

Vi går inn i en sommer der mange av tjenestemottakerne kommer til å møte sommervikarer i sine hjem. Sommervikarer som ofte er motivert for å gjøre en god jobb, men som har liten eller ingen kompetanse til å yte tjenester til de personene de er satt til å hjelpe. Det er ofte personer som i liten grad klarer å kommunisere hvordan de ønsker at tjenestene skal bli utført, og som samtidig er avhengig av kvalitet og kontinuitet på sine tjenester for å kunne leve gode liv. Den stille kompetansekrisen Vernepleierforbundet er opptatt av kompetanse – vi har vært på Stortinget og snakket om «Den stille kompetansekrisen» i tjenester til personer med utviklingshemming. Kompetansenivået er lavere i dag enn den var ved inngangen til ansvarsreformen («HVPU-reformen»). Vi jobber for at det skal utdannes flere vernepleiere, vi må ha flere helsefagarbeidere inn i tjenestene, det bør etableres flere fagstillinger i tjenestene som har krav om masterutdanning – for at det skal være faglig karriere tett på tjenestemottakeren. Vernepleierforbundet er også opptatt av at vi skal heve kompetansen til helsefagarbeideren. Det er helsefagarbeideren som er den yrkesgruppen som det er fleste av i tjenestene. Når jeg begynte å jobbe i disse tjenestene var det hjelpepleieren i vernepleie som var den toneangivende gruppa sammen med vernepleierne. Denne utdanningen finnes ikke lenger. Derfor jobber Vernepleierforbundet for at det må bli fagskoleutdanninger i målrettet miljøarbeid til denne faggruppen. Fagskole i målrettet miljøarbeid Vi har sammen med Medlearn utviklet en utdanning i Målrettet miljøarbeid som setter i gang sitt tredje kull i høst, vi sitter i arbeidsgruppa som utvikler en ny utdanning i Vestfold og Telemark. Det skjer positive ting, men det går for sakte. Det går for sakte for tjenestemottakeren som trenger kompetansen i sommer. Kompetanse for at tjenestene skal gis på en forsvarlig og god måte slik at tjenestemottakeren får den sommeren de fortjener – for å leve et godt og likeverdig liv. Vi trenger mer formell kompetanse inn i tjenestene for at også de uten formell kompetanse skal kunne utvikle god realkompetanse. Vi får ikke løst dette store problemet i løpet av sommeren. Vi må jobbe ufortrødent videre for at vi skal få det faglige nivået som disse personene fortjener. Arbeidsvilkårene er også vesent- lig for at vernepleiere og andre viktige profesjoner skal være i tjenestene. Kommunesektoren kom i havn med et lønnsoppgjør som er anstendig for de fleste av oss. I skrivende stund er ikke sykehussektoren ferdig, men vi håper at det kommer et greit oppgjør også der, og at vi slipper streik. Jeg ønsker dere alle en god sommer – både den delen av sommeren dere har ferie, og den delen av sommeren dere er på jobb. Jeg har skrevet om kompetanse tidligere, og jeg kommer nok til å skrive om det igjen. Når jeg spurte styret hva de var opptatt av før jeg skulle skrive denne lederen, var det kompetansebehovet og forsvarlige tjenester som kom først. FRA LEDEREN Finn oss på Facebook Vernepleierforbundet i Delta Bjørn Harald Iversen bjorn.harald.iversen@vtfk.no NR 1 - 2023 VERNEPLEIEREN 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy