Vernepleieren 1-2023

32 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2023 FAGLIGE SMAKEBITER SKYLDIG? Funksjonshemmedes møte med strafferettspleien Utgiver: Universitetsforlaget Forfattere: Nina Christine Dahl (red.), Ray Bull, Svein Øverland, Terje Olsen, Patrick Kermit, Kristina Kepinska Jakobsen, Karianne Moen, m.fl. FINN BOKEN HER Skyldig? Funksjonshemmedes møte med strafferettspleien https://www.universitetsforlaget.no/skyldig HVEM ER DU? Nina Christine Dahl, forfatter og redaktør. Har jobbet i Stiftelsen SOR, ved Statens barnehus og i Tromsø kommune. Er nå seniorrådgiver i Bufdir. HVEM HÅPER DU SKAL LESE BOKEN? Boken er relevant for ansatte i politi, domstol og kriminalomsorg. Den er også relevant for vernepleiere og annet helse- og omsorgspersonell, jurister med flere. Boken kommer på pensum på Politihøgskolen, men også på helsefaglige utdanninger. HVORFOR ER DENNE BOKEN VIKTIG? De fleste av oss er kjent med hva en straffesak kan innebære, men de færreste av oss fagfolk har opplevd å bli mistenkt i en straffesak. Vi har sannsynligvis likevel kunnskap om at en slik prosess vil innebære å bli avhørt av politiet, vi vet at vi har rett til advokat, og vi kan som oftest forklare oss på en adekvat måte. Det er enkelt å tenke seg at en slik situasjon vil være uvanlig og stressede for oss alle. Enkelte blant oss møter imidlertid særlig store utfordringer i disse møtene, noe som kan utgjøre alvorlige trusler for deres rettssikkerhet og i verste fall føre til justisfeil. Den manglende tilretteleggingen som mennesker med reduserte muligheter til å forstå og bli forstått kan oppleve i en straffeprosess, er kanskje et av de største paradoksene innenfor nasjonal og internasjonal rettssikkerhet. Spriket mellom menneskerettigheter og dagens praksis kan sies å være påfallende stort for deler av befolkningen, og endringer for å bedre situasjonen har tatt lang tid. Boken er et bidrag til å gjøre arbeidet med å fremme bedre likestilling, forståelse og rettssikkerhet for særlig utsatte grupper i befolkningen. Forfatterne representerer ulike fagfelt, og gir innblikk i hverandres fagområde ovenfor samme målgruppe. Politi og politistudenter vil få mer kunnskap om funksjonshemmingsfeltet og rettigheter, og eksempelvis vernepleierstudenter vil få kunnskap om politiets arbeid og kriminalomsorg. Personer med kognitive funksjonsnedsettelser har fått mye plass i boken, men også hørselshemmede og Fritz Moen-­ saken har stor betydning for temaet. Den siste tiden har Silje-saken vært mye omtalt i media, og da med fokus på politiets metoder den gang. I boken omtales flere saker som har ført til såkalte justismord. Politiets metodeutvikling er beskrevet, men også hvordan det kan skje at politiet ikke har tilstrekkelig kunnskap og oppmerksomhet rundt kommunikasjonsutfordringer. Følger man bokens røde tråd, starter den med hvordan utenforskap kan føre til at mennesker tar valg som kan føre til kriminalitet, videre til avhør, og til straffegjennomføring og behandling.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy