Vernepleieren 1-2023

26 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2023 Tre av fire nyutdannede vernepleiere i vår undersøkelse mener de ikke lærte nok om avvikshåndtering under studiene. En av fire kan ikke huske at temaet i det hele tatt ble nevnt. Jeg er selv vernepleierstudent på andre året ved et norsk studiested, og kan kjenne meg igjen i undersøkelsen. Jeg kan ikke huske at avvik har vært tema for undervisningen. Som medlem av redaksjonen i Vernepleieren tok jeg derfor kontakt med studieadministrasjonen for å spørre om avvikshåndtering er noe vernepleierstudenter trenger å få opplæring i. Svaret jeg fikk var at vernepleierstudenter får kjennskap til avvikshåndtering i alle praksisperioder. Jeg fikk også vite at det finnes læringsutbytter, og at disse er ytterligere operasjonalisert i studieemner innen praktisk vernepleie, samt innen farmakologi og legemiddelhåndtering. Overlatt til praksisstedet Jeg har hørt med andre medstudenter og det varierte i stor grad hvilken opplæring man fikk under praksis. Deres erfaring var at avvik bare ble håndtert dersom avvik oppsto. Av den grunn fikk ikke alle studenter lik erfaring av det å håndtere avvik. Min erfaring er at det er mitt eget ansvar å spørre om avvik og hvordan det blir håndtert på arbeidsplassen. Det virker som at avvikshåndtering er tildelt den enkelte veileder og at kunnskapen om avvikshåndtering i stor grad varierte fra veileder til veileder. I svaret fra studiestedet om opplæring i avvik ble et studieemne i farmakologi og legemiddel- håndtering spesielt nevnt. Der finnes et spesifikt læringsutbytte: … «kan dokumentere virkning og bivirkning av legemidler, og kan anvende melderutiner for avvik og bivirkninger». Det lærings- utbyttet tar for seg hvordan man skal melde inn avvik på medisiner, men ikke ved andre anledninger hvor man bør skrive avvik. SÆRLIG FOR STUDENTER Trenger vernepleierstudenter opplæring i avvikshåndtering? Jeg kan ikke huske at avvik har vært tema for undervisningen, så jeg tok kontakt med studieadministrasjonen for å spørre. 3 av 4 fikk ikke tilstrekkelig opplæring I Vernepleierens uformelle landsdekkende undersøkelse mente tre av fire at de ikke fikk tilstrekkelig opplæring i avvikshåndtering. De spurte har vært to år aktive i yrket, eller mindre. Totalt svarte 307 vernepleiere. Du som er nyutdannet i vernepleie, mottok du opplæring i avvikshåndtering? Ja, avvikshåndtering er tema som ble tilstrekkelig berørt: 10 Jeg lærte noe, men ikke nok: 24 Nei, jeg kan ikke huske at temaet ble nevnt: 11

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy