Vernepleieren 1-2023

22 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2023 INNLEGG Hammerfest kommune har utformet internkontrollskjema på individnivå og systemnivå med utgangspunkt i Nasjonal veileder for Gode helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. Fagkonsulenter og virksomhetsleder velger ut 1-2 brukere per avdeling per år som det er ønskelig å gjennomføre tilsyn på i forhold til tjenestetilbudet som vedkommende får fra kommunen. Interntilsyn Det sendes ut melding om tilsyn til leder og miljøterapeut. Da går vi igjennom målet med interntilsyn, som er å sikre kvalitet og faglig forsvarlige tjenester. Vi stiller spørsmål som omhandler virksomhetens rutiner og prosedyrer og spørsmål som direkte omhandler brukers tjenestetilbud. Etter tilsyn skrives rapport. Faglige avvik som omhandler bruker tjenestetilbud, legges i pasientjournalen til bruker og følges opp i eget avvikssystem tilknyttet bruker, og systemiske avvik følges opp i kommunens HMS-avvikssystem. Dersom det er avvik som ikke lar seg løse i Slik gjør vi det i Hammerfest kommune Hver kommune har et selvstendig ansvar for å føre kontroll med egen virksomhet. Egenkontroll er den samlede kontrollen kommuner og fylkeskommuner fører med egen virksomhet. I tillegg til egenkontrollen er det også statlig kontroll. Tekst: Gyri Elisabeth Hamnes Krogh, Fagansvarlig tilrettelagte tjenester og Ida Gebhardt Blix, virksomhetsleder Stormtunet 2 Gyri Elisabeth Hamnes Krogh (t.v.) og Ida Gebhardt Blix Tilrettelagte tjenester i Hammerfest kommune består av fire bofellesskap, Soria Moria dag- og aktivitetssenter, avlastning for barn og unge og et spesialsykehjem for mennesker med utviklingshemming. I tillegg gir kommunen enkelttjenester til hjemmeboende med utviklingshemming. I noen tilfeller gis det tverrfaglig tjeneste, for eksempel i samarbeid med Rus og psykiatri eller hjemmesykepleie. Det å ha gode rammer for muligheten til å gi tjenester er viktig for faglig forsvarlige tjenester, og derav kunne unngå avvik på lovpålagte tjenester.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy