Vernepleieren 1-2023

NR 1 - 2023 VERNEPLEIEREN 19 INNLEGG også døgndrift, noe som gjør at avviksstatistikken blir høyere enn avdelinger med kun dagdrift. Avvik som først er meldt, kommer inn i statistikken. Alvorlighetsgraden varierer, men det er ikke registret høyrisiko avvik. Det vi jobber kontinuerlig med er å sørge for en lav terskel for å sende avvik. Oppdateringer og kurs, både i avvikssystemet og hvordan skrive avvik, er viktig. Dette skaper en trygghet og gjør at viktige avvik sendes inn. «Å være trygg på bruken av avviksmeldingssystemet er viktig, for at ansatte skal kunne melde avvik». Det er ikke til å stikke under en stol at enkelte avvik ikke blir meldt, årsaken kan da være ulikt. Vi på ledersiden oppfordrer til å melde fra, og ta kontakt dersom noe er i tvil om det er avvik eller ikke. Så hva skjer etter at et avvik er meldt? Jo, da kommer avvikshåndtering og oppfølging. Det vi anser som svært viktig i arbeid med avvikshåndtering, er oppfølging og videre forbedring i tjenesten. Avvik meldes, legges frem og behandles - vi har mange erfart at det stopper der, og dette er en trend vi ønsker å gjøre noe med. En strukturert plan for avvikshåndtering er derfor viktig. Avvikshåndtering handler mye om kartlegging, sette mål, tiltak og lage en god oppfølging rundt det. Som en del av prosedyre for avvik og avvikshåndtering tas dette også opp i brukerutvalget, som møtes 4 ganger i året. På denne måten kan vi holde brukerutvalget oppdatert. Myndiggjøring I Sunndal har vi jobbet mye med myndiggjøring av ansatte, styrking av roller og rolleforståelse. I arbeidet med avvik og avvikshåndtering gir dette gunstige effekter. Hvorfor? Ansatte vet i større grad hva som forventes og hvordan de skal klare å følge opp oppgavene sine. Samtidig så er det utrolig viktig at alle spiller på lag. Avvik som omhandler tjenesten, både på systemnivå, gruppe- og individnivå må håndteres av hele/deler av tjenesten: fordi endring eller forbedring som regel ikke skapes bare av en person. Noe som flere ansatte har gitt tilbakemelding om, er hva er avvik og hvordan skal de sette riktig alvorlighetsgrad. Kvalitetssystemet Sunndal kommune benytter har en vedlagt matrise. Denne har definert hva som er lav, middels eller høy alvorlighetsgrad. Tjenesten har gjort denne matrisen kjent for ansatte, og hvor den finnes, slik at det skal være enklere å si noe om grad av alvorlighet. Hva som er avvik er enkelte ganger vanskelig å vurdere, men vi har som hovedregel at dersom det er avvikende fra tjenestemottakers vedtak om Her er HMS-gruppen, fra venstre: Silje Ulvund (plasstillitsvalgt fagforbundet), Rikke Schwabe Øie (avd.leder), Håvard Løkkhaug (Verneombud), Siw Teksum (Avd.leder) og Kristin Ruud (avd.leder). Andre fagorganisasjoner har for tiden ingen representant.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy