Vernepleieren 1-2023

18 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2023 INNLEGG I 2020 endret habiliteringstjenesten sin lederstruktur, der målet var tydelige roller og nærledelse. Samtidig var det nødvendig å gjøre noe med lederspennet til mellomlederne. Nærledelse har gitt en annen kvalitet på drift, og leder har fått et bedre innblikk i ansattes jobbhverdag og tjenestemottakers behov. Som mål har vi å bli gode i vårt fag og yte omsorg og kvalitet i våre tjenester. Vi opplever å ha lyktes godt med dette! Arbeid med avvik og avvikshåndtering Noe Habiliteringstjenesten i Sunndal har jobbet aktivt med, er å etablere en sunn kultur rundt avvik og avvikshåndtering. Det er viktig for oss at ansatte melder avvik, og at disse håndteres slik at vi reduserer risikoen for at samme avvik skal skje igjen. Så hvordan lykkes vi med god kultur rundt avvik og avvikshåndtering? Vi finner noen elementer vi tenker er alfa omega, og det finnes helt sikkert flere som vi ikke har tatt med her: • Struktur/organisering • Myndiggjøring • Hms-gruppe • Brukermedvirkning • Kommunikasjon Struktur/Organisering Det finnes forskjellige typer avvik, alle skal behandles og registreres. I 2022 ble det registrert 194 avvik i habilieringstjenesten (HMS, og tjeneste/bruker- avvik). Ser vi nærmere på avviksstatistikken og sammenligner 2022 med 2019, ser vi at det er en dobbel økning av innmeldte avvik som omhandler HMS-avvik. I 2019 var det sendt inn 12 avvik, mens i 2022 var det registrert 48. Avvik som omhandler tjeneste/ bruker har en jevnere statistikk, om en sammenligner årene. Vi konkluderer med at vi synes det er god kultur for å melde avvik. Samlet statistikk fra 2022 høres rimelig høyt ut, men det er viktig å få frem at dette er forskjellige avvik, og at enkelte meldte avvik ikke anses som avvik likevel. Habilitering har Bedre avvikshåndtering med nærledelse Nærledelse har gitt en annen kvalitet på drift, og leder har fått et bedre innblikk i ansattes jobbhverdag og tjenestemottakers behov. Tekst: Rikke Schwabe Øie, avdelingsleder habilitering i Sunndal kommune Sunndal kommune ligger på Indre Nordmøre, i fylket Møre og Romsdal, og har rundt 7000 innbyggere. Kommunes visjon er «Kraftsenteret mellom fjord og fjell» som spiller både på vannkraftverk og næringsliv og industri i kommunen. Sunndal kommune er en utrolig fin plass å bo, jobbe og motta tjenester. Sunndal kommunes verdier er Respekt, omsorg og ansvar. Disse skildrer hvem vi er med enkle, forståelige ord og er indirekte representert i all vår kommunikasjon. Det vi sier og det vi gjør må gjenspeile verdiene. Habiliteringstjenesten i Sunndal gir tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Blant ansatte finner du gode og engasjerte vernepleiere, sykepleiere, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, pedagoger, helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Med på laget er tre avdelingsledere, daglig leder for Øran aktivitetshus og helsesjef. • Habiliteringstjenesten ligger under helsetjenesten sammen med legetjenesten, psykisk helse, fysioterapi og helsestasjon. • 4 forskjellige avdelinger • 103 årsverk fordelt på 113 ansatte

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy