Vernepleieren 1-2023

NR 1 - 2023 VERNEPLEIEREN 13 Sandefjord kommune satser på gode tjenester til personer med utviklingshemming. Med to parallelle tjenesteutviklingsprosjekt staker de ut en ny vei for de kommunale velferdstjenestene. Seksjonsleder i BOA, Morten Uthaug, får æren for å ha satt fart på arbeidet med avvikshåndtering i Sandefjord kommune. - Det er viktig for meg at alle involverte forstår at det vi jobber med er prosesser som henger sammen med hverandre, og at målet i den andre enden er bedre tjenester tilpasset morgendagens behov, sa han til Stiftelsen SOR i forbindelse med folkemøtet om PAS-satsningen i kommunen. - Det blir gøy og spennende å se om hva PAS-satsningen vil føre til av endring, sier prosjektleder for kvalitetsteamet i BOA, Elisabeth Lohne Edvardsen. n Kilde: StiftelsenSOR.no De 6 viktigste erfaringene • Opplevelse av nytte ved å melde avvik er avgjørende for at det blir meldt. • Ansatte trenger veiledning i å vurdere alvorlighetsgrad og kategori på avvikene. • Temaet avvikshåndtering må holdes varmt blant de ansatte. • Avviksstatistikk kan bidra til kvalitetsforbedring gjennom å lære av feil. • Forståelse for hva som rører seg i egen enhet kan gi mer målrettede tiltak. • Forskjeller i antall avvik mellom enheter henger trolig sammen med avvikskultur. PAS-kommunen Sandefjord: Ikke redde for å tenke stort! Forslag til videre lesning: naku.no | Positiv atferdsstøtte (PAS) som verdigrunnlag i Sandefjord stiftelsensor.no | Sandefjord kommune: 2040 starter nå! TEMA: AVVIKSHÅNDTERING n Utdrag fra graffittimaleriet av Kim André Kolstad.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy