Vernepleieren 1-2023

12 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2023 Å jobbe godt med personalgruppene og deres arbeidsmiljø vil komme tjenestemottakerne til gode, tror Elisabeth. Kulturen for å rapportere avvik avhenger av at det reelt blir brukt til noe, tror Kjetil. - Vold og trusler meldes som HMS-avvik på en helt annen måte enn før. Det er gøy! Tidligere har dette nesten vært fraværende på seksjonsnivå. Når vi vet at vernepleiere er den yrkesgruppen som er mest utsatt for vold, er det moro å se at det nytter å jobbe med dette. I Sandefjord har de jobbet mye med vold og trusler mot ansatte, og hatt en overordnet plan. Arbeidet startet i 2022, etter at kvalitetsteamet ble etablert. Årsaken til at arbeidet med avvikshåndtering er høyere prioritert, er ikke en konkret hendelse, men når fagteamet nå er etablert, kan de ta tak i ting de har ønsket å gjøre bedre. Det har også vært et ressursspørsmål, sier de. Elisabeth og Kjetil mener likevel at det ikke trengs mye ekstra ressurser for å gjøre en endring i avvikshåndtering, men man trenger noen systemer for å håndtere det. - Det er dyrt å drive dårlig. Besparelsen ligger i å unngå de feilene ved å forebygge, sier Kjetil. - Det handler om å styrke en kultur for å jobbe systematisk med de ulike midlene man har. Beboere som kan ha det dårlig, som blir utagerende, kan få hjelp til å snu det. Å få tak i ting tidlig nok, vil lønne seg samfunnsøkonomisk, sier Elisabeth. Framover er de er veldig interesserte i å samarbeide mer med andre. - Hvis noen har noen tips til oss så er vi åpne for å både gi og motta. Det er alltid gøy å lære noe nytt, sier de. Vernepleiere er en utsatt yrkesgruppe Noen kjenne- tegn ved en god avvikskultur • Å melde avvik handler ikke om å tyste på kollegaer, men er et ønske om forbedring. • Det er like naturlig som andre oppgaver. • Man minner hverandre på å melde avvik, selv om hendelsen kanskje har skjedd før. • Avvikshåndteringen gis stadig bekreftelse og søkelys for å opprettholdes. Kilde: Kvalitetsteamet, BOA, Sandefjord kommune Vernepleier er den yrkesgruppen som gjennom sitt yrke er mest utsatt for vold og trusler i Norge. Mange kommuner melder at de sliter både med å rekruttere og beholde vernepleiere. Opplevelsen av at HMS-avvik ikke følges opp, kan være medvirkende til dette. TEMA: AVVIKSHÅNDTERING n Elisabeth Lohne Edvardsen og Kjetil Klepaker ved avlastningssenteret Hauanskogen, hvor de har møterom. Foto: Siv M. Bjelland

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy