Vernepleieren 1-2022

6 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2022 Journalsystemet påvirker vernepleierfaget TEMA: JOURNALSYSTEMER Journalsystemet er et viktig arbeidsredskap. Dette er et tema som vekkerstort engasjement på godt, men kanskje mest vondt. Dette ville vi grave litt mer i. Hvorfor er det sånn? Og må det være sånn? Vernepleiere er autorisert helsepersonell og jobber etter helsepersonelloven. Helsepersonell har etter loven plikt til å føre journal. Mangelfull journalføring kan være brudd på pliktene i helsepersonelloven, og kan gi grunnlag for tilsynssak fra Helsetilsynet. Dokumentasjonsplikt en del av arbeidshverdagen. Lojalitet mot felles plattform og rapportering på oppfølging av tiltaksplaner er en viktig del av jobben. n Stiftelsen Radarveien En ideell stiftelse som driver dagsenter, bolig og avlastning for mennesker med utviklingshemming. De har rammeavtale med Oslo kommune om drift av disse tjenestene og holder til på Lambertseter i Oslo, i et bygg, spesielt utviklet for målgruppen. Brukerne ved Radarveien har individuelt tilrettelagte planer med utgangspunkt i ønsker og behov. Boligen er for personer over 18 år med multifunksjonshemming og er utformet som et bofellesskap. Avlastningen har 7 plasser for barn og voksne med utviklingshemming. Avlastningsavdelingen holder til i nybygget. Dagsenteret har per i dag 55 brukere med varierende grad av utviklingshemming, men felles for alle er at de har omfattende bistandsbehov.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy