Vernepleieren 1-2022

4 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2022 & KORT GODT 1 AV 3 RINGER 113 FOR SENT En tredjedel av Norges befolkning ville ikke prioritert å ringe 113 i en akutt situasjon. De ville sjekket puls eller lagt personen i stabilt sideleie før de ringer etter hjelp. Det viktigste er å ringe 113 med en gang, ifølge Norsk Luftambulanse. Ved disse tilfellene skal du ALLTID ringe 113 • Bevisstløshet • Sterke brystsmerter • Store pustevansker • Plutselig problem med å prate, smile eller løfte • Alvorlig skade, store blødninger eller voldsomme akutte smerter Syv ganger høyere risiko for autisme hos norske barn med mødre født utenfor Norge Det viser en studie med 142 barn med autismespekterforstyrrelser i alderen 2-6 år gjennomført i Sør-Trøndelag. Forskerne fant at 0,74 prosent av barna med annen landbakgrunn enn Norge fikk en autismediagnose. Bare 0,10 prosent av barn som hadde mor med norsk landbakgrunn, fikk en tilsvarende diagnose. Studien ble gjennomført etter mistanke om overhyppighet blant helsepersonell som utreder barn. Tall fra Norsk pasientregister peker i samme retning, at mødrenes migrasjonsbakgrunn kan ha betydning for utviklingen. Flere europeiske studier har tidligere funnet tilsvarende, og at særlig barn av mødre som har innvandret fra lavinntektsland, kan ha mer alvorlig autisme. Undersøkelsen er blant annet kommentert i en lederartikkel i Tidsskriftet for Den Norske legeforeningen, der Kristin Andersen Bakke mener det er vanskelig å forklare rent biologisk hvorfor foreldre med migrasjonsbakgrunn synes å være en risikofaktor for autisme. Kilde: Forskning.no Å gripe inn ved mobbing kan redusere risiko for selv å bli utsatt Det indikerer en svensk undersøkelse gjennomført av Statistiska centralbyrån blant et representativt utvalg av befolkningen, i arbeid på plasser med minst ti ansatte. I den første undersøkelsen, som ble avsluttet i 2017, skulle de svare på om de hadde observert mobbing det siste halvåret, og om de hadde forsøkt å gripe inn eller ikke. Ved oppfølgingen av undersøkelsen i 2019, svarte de på om de selv var blitt utsatt for mobbing. Det viste seg da at de som ikke gjorde noe, hadde mer enn tre ganger så høy risiko for å bli mobbet selv. Kilde: Forskning.no Lettlest utgave av veileder Den nasjonale veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming finnes nå i en lettlest utgave. www.helsenorge.no/lettlest Nye nasjonale faglige råd for forebygging av bruk av tvang i psykisk helsevern gjelder fra 1. mars 2022. Rådene er delt inn i fire hovedområder: Forebygging av tvangsinnleggelser, institusjonens ansvar og oppgaver ved bruk av tvang, tilnærminger i pasientbehandlingen, og evaluering av tvangsinnleggelser. Kilde: NAPHA Nå anbefaler Helsedirektoratet et nytt verktøy til å vurdere risiko for underernæring for alle voksne, uavhengig av tjenestenivå. Den nye anbefalingen er del av en revidering av den nasjonale retningslinjen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy