Vernepleieren 1-2022

NR 1 - 2022 VERNEPLEIEREN 29 FAGLIGE SMAKEBITER E-læringskurset Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming HVEM ER DU? Jeg heter Kari Revheim og jobber som fagkonsulent og redaktør ved Nasjonalt senter for aldring og helse. HVEM HÅPER DU AT SKAL BRUKE OPPLÆRINGEN? E-læringskurset er beregnet på nyansatte og vikarer uten relevant fagutdanning innen helse og omsorg som gir tjenester til personer med utviklingshemming. Kurset kan også være aktuelt for ansatte innen oppvekstsektoren. Dette er tenkt som et supplement til kommunenes øvrige opplæringsløp. HVORFOR ER DENNE OPPLÆRINGEN VIKTIG? Det er stort behov for opplæring og kompetanseheving i tjenestene til personer med utviklingshemning. Innen tjenestene til personer med utviklingshemning er det lavere for- malkompetanse sammenlignet med andre grupper i helse og omsorgssektoren. En stor andel av de ansatte er uten formell utdanning eller har utdanning tilsvarende fagbrev innen helse- og sosialfaglig utdanning. Å yte gode, faglig forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming er komplekst og krever kunnskap på mange områder. Manglende kompetanse er en stor utfordring som svekker både levekår og forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming. Kommunenes ansvar for å sørge for nok personell med relevant kompetanse er tydelig beskrevet i veilederen gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Kommunen må sørge for at alle tjenesteytere har felles grunnleggende kompetanse innenfor sentrale kompetanseområder og at de får nødvendig veiledning. Kommunen må legge til rette for kompetanseheving, som kurs, videreutdanning og etterutdanning. E-læringskurset Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming, gir en kort innføring i emner en bør ha kunnskap om for å arbeide med mennesker med utviklingshemming. Deltak- eren får faglig basiskunnskap og et godt grunnlag for videre opplæring. E-læringen består av fire moduler: MODUL 1 – Hva er utviklingshemming? MODUL 2 – Den kommunale helse- og omsorgstjenesten (blant annet om forsvarlighetskravet, brukermedvirkning, taushetsplikt, dokumentasjonsplikt, rettssikkerhet ved tvang og makt) MODUL 3 – Forutsetninger for gode tjenester (blant annet om kommunikasjon, holdninger, etikk, selvbestemmelse og miljøarbeid) MODUL 4 – God helse for personer med utviklingshemming (blant annet om helseoppfølging, kosthold, fysisk aktivitet, symptomer på sykdom, syn- og hørselsvansker, kort om ulike somatiske sykdommer og psykiske helseplager) FINN KURSET HER E-læringskurset Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming (2020). Redaktør og faglig ansvarlig er Kari Revheim. Kurset er gratis, og utviklet med utgangspunkt i fagheftet med samme navn som kom ut i 2016. Forfattere var Lise Øverland og Liv Paulsen. Helsedirektoratet er oppdragsgiver.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy