Vernepleieren 1-2022

28 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2022 HVEM ER DU? Gunn E. Haagensen, førstelektor, Institutt for Atferdsvitenskap ved OsloMet HVEM HÅPER DU AT SKAL LESE BOKEN? Vernepleiere og andre profesjonsutøvere som driver med systematisk miljøarbeid HVORFOR ER DEN VIKTIG? Vernepleiere og andre sosial- og helsefagsprofesjoner er bundet av juridiske retningslinjer og etiske retningslinjer til å yte forsvarlige tjenester og å drive kunnskapsbasert praksis. De nye Retningslinjene for helse – og sosialfagutdanningene, kalt RETHOS1, innebærer at vernepleierkandidatene skal ha kunnskap om forskningsmetode, ferdigheter i å drive kunnskapsbasert praksis og i å vurdere vitenskapelig kvalitet. Aktiv bruk av oppdatert forskning i praksisfeltet skal ha stor interesse for vernepleiere. Til syvende og sist dreier forskning og forskningsmetode seg om hva som er sant og hva som er kunnskap. Dersom vi ikke kan bedømme hva som er god kunnskap, og hva som er dårlig kunnskap, så er det vanskelig å styre samfunnet. Demokrati som system er avhengig av sannhet og kunnskap. Kunnskap om forskningsmetode og evne til vurdering av forskning hos de som driver miljøterapi vil føre til bedre og mer demokratiske tiltak og tjenester. Dersom vernepleiere har oppdatert kunnskap om effektive alternativer i miljøterapi styrkes tjenestemottakernes reelle mulighet for medvirkning og til å leve i samsvar med egne verdier, muligheter og begrensninger. Kunnskapen til å vurdere kvalitet i forskning er derfor avgjørende for vernepleiere og bør ha økt fokus i utdanningen og litteraturen i utdanningen. Vernepleieren har et eget selvstendig ansvar for at vedkommendes handlinger er i tråd med oppdatert faglig kunnskap, juridiske rammer og yrkesetiske forpliktelser. I kunn- skapsbasert praksis ligger faglig oppdatering som er naturlig del av daglig profesjonsutøvelse og skal slik sikre faglig robuste tjenester på tjenestemottakernes premisser. Boken har RETHOS som utgangspunkt i utforming og innhold. Leseren introduseres til de viktigste og mest relevante begrepene og praksisen i forskningsmetode. Videre legger boken et grunnlag for å søke etter miljøterapeutiske fremgangsmåter som er viktige, og tilpasse fremgangsmåtene til den situasjonen vernepleieren og tjenestemottakeren er i. Boken gir en praktisk innføring i kunnskapsbasert praksis for vernepleiere og bruker profesjonsrelevante eksempler for å gi et bilde av hvordan slik praksis kan utøves og bedre kvalitet i vernepleierfaglig praksis. Som en av få bøker beskriver denne boken hvordan forskningsbasert praksis kan overføres til enkeltpersoner i praktisk miljøterapi. FAGLIGE SMAKEBITER Kunnskapsbasert praksis for vernepleiere LES BOKEN HER: Kunnskapsbasert praksis for vernepleiere. Forskningsmetode og forskningens betydning for miljøterapi. Gunn E. Haagensen og Jon A. Løkke

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy