Vernepleieren 1-2022

26 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2022 Hvem er boken skrevet for? Boken er skrevet for alle som har ansvar for eller utfører miljøterapeutisk arbeid. Det vil være vernepleiere, vernepleierstudenter eller andre bachelorstudenter i helse og sosialfag, studenter som innen pedagogikk og spesialpedagogikk, sykepleierstudenter, ledere i helse-, velferds- og opplæringssektoren. I tillegg håper vi at den kan leses av personer i nettverk rundt tjenestemottakere med kognitive og kommunikative funksjonsnedsettelser. Finnes en rød tråd å følge gjennom kapitlene? Vi har forsøkt å gi en viss rytme og struktur som går igjen i alle kapitlene. Det vil si at en for eksempel finner igjen teoretisk grunnlag, etisk refleksjon, kunnskapsbase, hvordan praktisk gjennomføring er. På denne måten skal det være lett å få oversikt over en variant. Når det gjelder en rød tråd – så vil jo det miljøterapeutiske arbeidet være tematisk variert siden utfordringer hos mennesket også vil variere. Så spredningen i tema er tilpasset mangfoldet i utfordringsbildet. Likevel vil jo hele boka bygge på grunnleggende menneskerettigheter, FNkonvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og den relasjonelle forståelsen av funksjonshemming. Representerer boken noen mot- stridende faglige perspektiv? Etter vårt skjønn så er det nettopp det boken viser – de miljøterapeutiske variantene trenger ikke å ses på som motsetninger – de er komplementære – de utfyller hverandre. Dette var også en av hensiktene vi hadde med boken – det å vise mangfold og forene. Boken har hele 5 redaktører og 33 bidragsytere. Hva er bakgrunnen for at dere startet et såpass omfattende bokprosjekt, og hva ønsker dere å oppnå? Det miljøterapeutiske feltet har vært noe uoversiktlig så vi ønsket å samle mangfoldet. Det er vanskelig nok for fagfolk å jobbe miljøterapeutisk. Dette er ment som en hjelp. I tillegg har det vært noe motsetninger innen fagfeltet, slik at boka kanskje kan bidra til å forene. Personer med kognitive og kommunikative funksjonsnedsettelser har ofte komplekse utfordringer og dermed vil miljø- terapeutisk arbeid trekke på et bredt tilfang av ulike løsninger og arbeidsmåter. I tillegg har vi en tanke at boken vil kunne inspirere til videre forskning og utviklingsarbeid. Vernepleie SnikkSnakk 18 bilder x 20 sekunder Faglig standup med vernepleierfokus Vil du være sammen med kollegaer, ta en øl, høre et kort spennende foredra? Ta turen til Oslo sentrum. Sted og tid: Youngs, Youngstorget 3, Oslo. 21.september 2022 Kl. 19.00 Påmelding: Vernepleierforbundet.no Vernepleier SnikkSnakk 140x100.indd 1 19.05.2022 10:59:50

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy