Vernepleieren 1-2022

NR 1 - 2022 VERNEPLEIEREN 25 På det spørsmålet vil nok vi i redaktørgruppa svare ja til alt. Det er dette som er noe av det vi håper funksjonen til boka kan bli. Den vil kunne inngå som en lærebok for vernepleierstudenter og vernepleiere som ønsker å sette seg inn i ulike varianter av miljøterapeutisk arbeid i feltet. Det at du spør om det kan brukes som inspirasjonskilde – ja det vil vi absolutt si. Det er mange dyktige bidragsytere som vil kunne bidra til innblikk i felt som en kanskje ikke kjente til og dermed gi nye ideer. Ja, det går fint an å lese den som oppslagsverk også. Sittende fra venstre: Ulf Berge (VID), Kari Høyum (OsloMet), Silje Haugland (UiA) i samtale med Cato B. Ellingsen (SOR). Foto: Stiftelsen SOR Boken knytter teori og metoder til praktisk arbeid EKSEMPLER PÅ TEMAER: • tiltak for å fremme sosial tilhørighet og inkludering • etiske dilemmaer • ulike kommunikasjonsmetoder og ferdighetstrening • psykisk helse • atferdsanalytiske metoder for å forebygge utfordrende atferd • musikkaktivitet i miljøterapi • sanserom og multisensoriske miljø • komplekse og sammensatte tiltak • velferdsteknologi • tidlig intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser Vårens SOR-konferanse i Bergen hadde denne boken som tema. Mange av bidragsyterne var til stede og holdt fremlegg om «sitt tema».

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy