Vernepleieren 1-2022

NR 1 - 2022 VERNEPLEIEREN 21 KRONIKK viklingshemming er målrettet miljøarbeid, som innebærer en systematisk tilrettelegging av tjenestene, for at den enkelte kan oppnå bedret livskvalitet og personlig vekst og utvikling». (Helsetilsynet, 2017. S 1). Med dette som utgangspunkt begynner krav og innholdet til dokumentasjon å ta form. Videre i rapporten beskrives det at det er nødvendig med skriftlige rutiner, tjenestebeskrivelser, aktivitets- og dagsplan for hver enkelt person, i tillegg til rapporter. Videre kommer regelmessige møter, opplæring og veiledning (Helsetilsynet, 2017. S 11). Dette for å skape betingelser for at tjenestemottakere skal bli møtt på samme måte og for å etablere forutsigbarhet for tjenestemottakere (Helsetilsynet: 2017). Sagt på en annen måte, det skal tilrettelegges for å yte lik praksis. Skal en drive med opplæring er en avhengig at det ytes tilnærmet lik praksis av ansatte for å gi tjenestemottaker mulighet for læring. Ulik praksis vil i beste fall føre til en lengre læringsperiode, i verste fall fravær av læring. Når en vet konsekvensene av lik og ulik praksis i gitte situasjoner kan en undre seg over hvorfor dette ikke har større fokus. Burde ikke lik praksis bli sett i sammenheng med forsvarlighet og ulik praksis sett på som omsorgssvikt? Videre kan en trekke slutninger fra manglene som tilsynet avdekket for å etablere gode rutiner for dokumentasjon. Individuelle behov skal kartlegges for å danne grunnlag for tjenester, det skal lages målsetninger, tiltaksbeskrivelser, plan for evalueringer, sikre oppdateringer etter behov, sikre informasjon om tjenestemottakers diagnoser og andre helseforhold, skriftliggjøre hva som skal observeres og hva som skal dokumenteres av hvem og hvor. Ansatte må vite hvor de finner forskjellige dokumenter, hvem som er ansvarlig for oppdateringer og hvordan en skal melde om endringer. For å sikre forsvarlige tjenester, må planer og rutiner være dokumentert i fagadministrative systemer (Helse- tilsynet, 2017. S 12). Helsetilsynet beskriver hvilke konsekvenser fravær av dokumentasjon kan ha. Det anbefales å lese rapporten i sin helhet. I 2021 kom Helsedirektoratet med en ny veileder: «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming». Som viderefører hva Helsetilsynet har skrevet i sin rapport «Det gjelder livet». Veilederen beskriver det slik: Dokumentasjon skal bidra til at: • tjenestemottakere kan gis forsvarlige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, inkludert effektive og gode tjenesteforløp • personvernet ivaretas, inkludert tjenestemottakers rett til informasjon og medvirkning • helsehjelp kan kontrolleres i ettertid» (Helsedirektoratet, 2021. S 81) DAGSPLAN TILTAKSPLAN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy