Vernepleieren 1-2022

16 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2022 Aktivitetene i dagsplanen kan blant annet inneholde prosedyrer, handlingskjeder, legemiddeladministrasjon og atferdsregistreringer. Oversikt over utviklingen hos tjenestemottaker blir vist med grafer, noe som gir et godt datagrunnlag for justering av personalpraksis, mener Aspholt-Weisser. Ved viktige endringer i tjenestetilbudet sendes en endringsmelding til tjenesteyterne, som kan signere at endringen er lest og forstått. Egen funksjonalitet er utviklet for rapportering knyttet til bruk av tvang og makt, etter mal fra Helsedirektoratet, og som kan sendes direkte til Statsforvalteren. Fra FAKskjema (funksjonelle analyser) kan protokoll hentes ut på tvangsbruk som kan legges ved som dokumentasjon. Tjenestemottakere har en egen modul hvor de kan gjøre registreringer, hake av på gjennomførte oppgaver, planlegge egen hverdag og se hvem som kommer på jobb. Omhu Omhu er spesielt utviklet for tjenesteyting rettet mot personer med utviklingshemming, og er et kalenderbasert fag- og journalsystem hvor man kan planlegge tjenestene i detaljnivå i den enkeltes dagsplan, som igjen er knyttet til egen mål- og tiltaksplan. Det informerer Philip Andreas Aspholt-Weisser som er operativ leder i Weisstech. Tjenestemottaker Turid har signert ut «husdagen» som gjennomført. Etterpå har hun valgt å reise på kafe. Dette har hun lagt inn i kalenderen, og ser at det er tjenesteyter Ann Iren som kommer til henne i dag.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy