Vernepleieren 1-2022

NR 1 - 2022 VERNEPLEIEREN 13 TEMA: JOURNALSYSTEMER n Strukturen i Plan og rapport består av: • Kategori (Eks. Miljøarbeid) som kan tilgangsstyres. • Problemområde - kodeverk og beskrivelse • Målsetting - kodeverk og beskrivelse • Ressurser - beskrivelse • T iltak - kodeverk og beskrivelse • Evaluering Kodeverket kan defineres av kommunen selv. Slik blir det mulig å opprette tjenester for miljøarbeid og knytte oppgaver til disse. Som for eksempel med dagsplanstyring, så kan oppgaver settes til intervall på uker, dager og klokke- slett. Det kan defineres tidsforbruk, kompetansekrav, behov for hjelpemidler, med mer, og tiltak kan knyttes til ulike områder av miljøterapeutisk arbeid. Egne maler kan lages for ulike skjema, som kartlegging av utfordrende atferd, noe en del kommuner velger å gjøre, opplyser Jakobsen, mens andre bruker strukturen i Plan og rapport. Ny løsning på vei Visma er i ferd med å utvikle et nytt journalsystem. Visma Flyt Omsorg skal leveres til første kommune i løpet av året. - Vi har et tett samarbeid med flere referansekommuner hvor vi foretar en grundig gjennomgang av arbeidsprosessene for miljøarbeid, sier Jakobsen, som tror det nye systemet vil gjøre det enda enklere å gjennomføre kartleggingsarbeid. Visma Omsorg Profil Profil benyttes til dokumentasjon av miljøterapeutiske tjenester i samme struktur som andre helsetjenester. Funksjonen «Plan og rapport» kan benyttes til å løse de behovene vi listet opp i e-posten. Det svarer Leif-Inge Jakobsen som er produktansvarlig Pleie, Rehabilitering og Omsorg i Visma. Skjermbildene viser det nye systemet Visma Flyt Omsorg som er under utvikling.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy